How to deal with rejection when applying for a job

Jak se vyrovnat s odmítnutím při žádosti o práci?

With a few steps, you can process your emotions, learn from experience, and go back to seeking new opportunities.

No matter how hard you prepare for job interviews and send out resumes, sometimes it just happens that there are more negative reactions (or even none) than invitations to the next round or straight job offers. And that can be frustrating. Don't be derailed.

Don't take it personally

Keep things in perspective. It would be foolish to assume you will get every job you apply for, though you may feel overwhelmed by your first rejection. This is completely natural. So take some time to process your emotions. Don't be afraid to let off steam - but do so effectively. Instead of giving in to emotions, talk to a friend and then take some time to relax. Exercise, listen to music, read a book or go out. Relieving your emotions will help you move forward more constructively.

Ask for feedback

It may be easier to understand how to overcome rejection if you gain something useful from the experience. Some HR professionals will tell you why you didn't get the job, but others won't. In that case, it doesn't hurt to ask why you weren't selected. There may be reasons beyond your control: for example, a company might have decided to promote someone internally, or perhaps the team has lost its budget for the position. Conversely, if your skills didn't meet the requirements, it's a good idea to keep this in mind when applying for future employment with another company.

Simply asking for feedback also shows the HR that you care about the company, which can help you find a job here in the future. Be specific when asking (e.g. "I would greatly appreciate it if you could tell me how I can improve my interview skills.") And always say thank you.

Be useful to others

Volunteering will not only help your favorite charity; it is also a good way to restore your confidence, expand your skills and work with others. In addition, you will do productive work that fulfils you, while adding depth to your resume.

Work in your network

Renewing your professional network will help you rekindle your passion for the work you do. Tell your contacts what kind of job you are interested in and ask for recommendations on what companies you should look at. You may find that people really want to help you.

Continue your search

Learning how to overcome rejection can prevent further frustration. The sooner you return to the game, the sooner you will find a new job that you will love. Do not slow down your search through recruitment portals, actively use LinkedIn and other professional groups and receive notifications of new offers directly to your e-mail.

-bb-

  Jak se vyrovnat s odmítnutím při žádosti o práci?

  Pomocí několika kroků můžete zpracovat své emoce, poučit se ze zkušenosti a vrátit se zpět k hledání nových příležitostí.

  Bez ohledu na to, jak tvrdě se připravujete na přijímací pohovory a rozesíláte životopisy, někdy se prostě může stát, že vám přijde více zamítavých reakcí (nebo žádné), než pozvánek do dalšího kola nebo rovnou nabídek práce. A to může být frustrující. Nenechte se vykolejit.

  Neberte to osobně

  Udržujte věci v perspektivě. Bylo by pošetilé si myslet, že dostanete každé místo, o které se ucházíte. Můžete se cítit ohromeni svým prvním odmítnutím. To je zcela přirozené. Proto věnujte čas zpracování svých emocí. Nebojte se popustit páru – efektivním způsobem. Místo toho, abyste začali propadat emocím, promluvte si s přítelem a pak si dejte čas na odpočinek. Cvičte, poslouchejte hudbu, přečtěte si knihu nebo jděte ven. Zmírnění vašich emocí vám pomůže konstruktivněji pokročit vpřed.

  Požádejte o zpětnou vazbu

  Může být snazší pochopit, jak překonat odmítnutí, když ze zkušenosti získáte něco užitečného. Někteří personalisté vám řeknou, proč jste práci nedostali, ale jiní ne. V takovém případě neuškodí zeptat se, proč jste nebyli vybráni. Mohly existovat důvody mimo vaši kontrolu. Například se společnost mohla rozhodnout někoho interně povýšit, nebo možná tým přišel o rozpočet na tuto pozici. Naopak pokud vaše dovednosti nesplňovaly požadavky, je dobré to mít na paměti při podávání žádosti o budoucí zaměstnání v jiné firmě.

  Pouhé požádání o zpětnou vazbu také ukazuje personalistovi, že vám na společnosti záleží, což vám může pomoci získat zde práci v budoucnosti. Při otázce buďte konkrétní (např. „Velmi bych ocenil, kdybyste mi mohl říct, jak mohu zlepšit své dovednosti při pohovoru.“), a vždy poděkujte.

  Buďte užiteční pro ostatní

  Dobrovolnictví nepomůže jen vaší oblíbené charitě, je to také skvělý způsob, jak obnovit vaši sebedůvěru, rozšířit dovednosti a spolupracovat s ostatními. Kromě toho budete dělat produktivní práci, která vás naplňuje, a zároveň přidáte do svého životopisu hloubku.

  Pracujte ve své síti

  Obnovení vaší profesionální sítě vám pomůže znovu vzbudit vášeň pro práci, kterou děláte. Řekněte svým kontaktům, jaký druh zaměstnání vás zajímá, a požádejte o doporučení, jaké společnosti byste si měli prohlédnout. Možná zjistíte, že vám lidé skutečně chtějí pomoci.

  Pokračujte v hledání

  Naučit se, jak překonat odmítnutí, může zabránit další frustraci. Čím dříve se do hry vrátíte, tím dříve si najdete novou práci, kterou budete mít rádi. Nepolevujte v hledání prostřednictvím náborových portálů, využívejte aktivně LinkedIn a další profesní skupiny a nechte si zasílat upozornění na nové nabídky přímo do emailu.

   

  -bb-

  Zdroj: Sales HQ - on-line komunita pro odborníky v oblasti prodeje
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales HQ