How to succeed at interviews against other candidates

Jak uspět u pohovoru v konkurenci ostatních kandidátů

Remember always to focus on what makes you an ideal candidate. Do not enumerate reasons why another candidate is a poor one: you might be perceived as someone who is bearing a grudge. Think about the job vacancy and choose everything from your experience that makes you an appropriate candidate. This is the advice of the business2community.com website.

Focus on your assets

Do not try to guess what the qualities and skills of your competitors for the position are. Show the potential employer where your strengths lie and explain how your experience is relevant. You have to tell them why they should hire you. Your experience, combined with three important skills, should be what will set you apart. Forget about the other candidates because you don’t know them. Trying to demonstrate your superiority in comparison with them is not a good idea since it is quite likely they also will have some interesting experience.

When to compare yourself directly with others

Even if you do know some of the candidates, never badmouth them, even if it might be tempting. You should focus on what makes you a professional; badmouthing, however, would rather harm both you and your image. So forget about any personal antipathies. Comparing yourself with another candidate is in order only if you are being interviewed for an internal role or a promotion. But even then avoid commenting on personality traits and previous incidents. Instead, you should be focused on quantifiable facts, over which there cannot be any dispute. Talk about how many years' experience you have had in a similar role and the qualifications which, in contrast to the others, you have obtained. You should speak solely about your own personality traits, not about anyone else's.

Know as much as possible about the position

Every answer you give in response to questions must be relevant. Do not talk about overly personal matters, especially if your hobbies are not relevant to the job you are interested in. But if mentioning one of your hobbies could demonstrate some of your skills or abilities, then of course do say something.

-jk-

  Jak uspět u pohovoru v konkurenci ostatních kandidátů

  Vždy se soustřeďte na to, proč jste právě vy ideální kandidát. Nevypočítávejte důvody, proč jsou všichni ostatní nevhodní a neperspektivní. Mohli byste totiž být vnímáni jako někdo, kdo je plný zášti. Popřemýšlejte o obsazované pozici a pak ze svých zkušeností vyberte všechno, co z vás dělá odpovídajícího uchazeče. To jsou základní rady webu business2community.com.

  Soustřeďte se na své silné stránky

  Nesnažte se uhodnout, jaké kvality a dovednosti mají vaši konkurenti. Namísto toho předveďte, jak jsou právě vaše kvality důležité a jak se vztahují k dané pozici. Jinými slovy: řekněte jim, proč si mají vybrat vás. Vaše zkušenosti by v kombinaci se třemi stěžejními dovednostmi měly být základem toho, co vás odliší od každého dalšího kandidáta. Nemyslete na ně, protože je vlastně ani neznáte. Nesnažte se své přednosti demonstrovat v přímém srovnávání s ostatními, protože oni za sebou mohou mít také nějaké zajímavé zkušenosti.

  Kdy se přímo porovnávat s druhými

  Dokonce i kdybyste nějaké uchazeče znali, nikdy je nepomlouvejte, i když to může být lákavé. Měli byste se soustředit na to, co z vás dělá profesionála. Pomluvy to rozhodně nejsou, ty naopak spíše uškodí vám a vaší image. Buďte proto profesionály a zapomeňte na možné nesympatie. Srovnat se s jiným kandidátem můžete jen tehdy, když jde o obsazování pozice uvnitř firmy nebo o povýšení. Ani pak se ale neuchylujte k poznámkám o osobnostních rysech a minulých pochybeních, spíše se soustřeďte na kvantifikovatelná fakta, o kterých nemůže být sporu. Mluvte o tom, kolik let zkušeností máte v podobné pozici, nebo jaké kvalifikace jste vy, na rozdíl od ostatních, dosáhli. O osobnostních rysech smíte mluvit výhradně v souvislosti s vámi samotnými.

  Mějte jasno o tom, o jakou jde pozici

  Když odpovídáte na otázky, musí být každá vaše odpověď relevantní. Nemluvte o přespříliš osobních věcech, zvláště tehdy, když se např. vaše záliby k dané pozici nedají nijak vztáhnout. O zálibách můžete mluvit jen tehdy, když za jejich pomoci chcete demonstrovat nějakou svou schopnost nebo dovednost, pak je to samozřejmě na místě.

  -jk-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje business2community.com
  Štítky: Hledám práci
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace