How to attract suitable candidates for the vacancies in your company

Jak zaujmout uchazeče o místo ve vaší společnosti

During the process of recruiting it is not only important that the candidate impresses you, but also that you make a good impression on the candidate. Unsuitable communication with potential employees can deprive you of many good applicants. Everyone who advertises vacant positions should realize that recruiting is a process which is selective on both sides.

That is why the Talent Management website suggests five tips on how to better engage candidates for your vacancies.

Focus on the visuals

The website with job offers from your company should not depend solely on text. You should  try to use appropriate visuals and design which will catch the attention of the type of candidates you would like to apply for the vacant position. Humans perceptually process visuals much faster than text alone, so adding images or video to the offer will enhance its effect.

Everybody likes to play

A completely new method in the hiring process is the use of gaming techniques.  A suitable game (be it a quiz or a flash game) may serve to both inform the candidate, in an entertaining way, and allow you to get a basic idea about the applicant.

Seek the most suitable candidates

A good way to do this is to have the database of candidates divided according to qualifications, position, or their stage in the hiring process. In this way, individual candidates may be offered those vacancies that are most suitable for them.

Mass e-mails are passé

A mass-produced confirmation email does not present a good impression of your company. By inviting the candidate to join you on Twitter or LinkedIn you can provide him or her with information about the process development.

Engagement through the interview

There are no limitations on how to make an interview non-traditional.  These methods do not necessarily have to incur an extra expense. For instance, if you invite the applicant to dinner, you may distinguish yourself by, let us say, giving the candidate a private tour of your company.

-mm-

  Jak zaujmout uchazeče o místo ve vaší společnosti

  V procesu hledání nových zaměstnanců je nejenom důležité, aby kandidát zapůsobil na vás, ale aby i vaše společnost zaujala kandidáta. Nevhodnou komunikací s potenciálními zaměstnanci se můžete připravit o celou řadu kvalitních uchazečů. Pro všechny, kteří vypisují nabídky volných pozic, je důležité si uvědomit, že výběrové řízení je selektivní proces na obou stranách.

  Server Talent Management proto přinesl pět tipů na to, jak z vaší strany lépe zaujmout kandidáty na vámi nabízenou pracovní pozici.

  Zaměřte se na vizuál

  Stránka pracovních příležitostí vaší společnosti by neměla spoléhat pouze na text – snažte se použít takový vizuál a design, který zaujme vnímání toho typu kandidáta, který byste rádi na vámi nabízené pozici viděli. Lidské vnímání mnohem rychleji zpracovává obrazy než text, doplňte proto nabídku vhodnými obrázky či videem.

  Všichni si rádi hrají

  Zcela novou metodou, která se začíná prosazovat při získávání potenciálních zaměstnanců, je použití technik herního typu – vhodná hra (ať už se jedná o kvíz či flashovou hru) totiž může zábavnou formou sloužit jak k informování uchazeče, tak k získání základní představy o kandidátovi.

  Shánějte co nejvhodnější kandidáty

  Vhodným způsobem je mít k dispozici databázi kandidátů rozdělenou podle kvalifikace, pozice či fáze výběrového řízení. Jednotlivým uchazečům pak mohou být nabízeny pracovní pozice nejvhodnější právě pro ně.

  Hromadné e-maily jsou passé

  Hromadně napsaný potvrzující email nevypovídá dobře o účasti vaší společnosti – nabídněte například uchazeči, ať se s vámi spojí přes Twitter či LinkedIn, kde mu můžete podávat průběžné informace o vývoji řízení.

  Zaujměte pohovorem

  Při netradičních formách pohovoru se fantazii meze nekladou. A nemusí ani nutně dojít na vyšší výdaje z vaší strany (jako je tomu například v případě pozvání kandidáta na večeři) - stačí se odlišit třeba už jen tím, že uchazeči uděláte soukromou prohlídku prostor vaší firmy.

  -mm-

  Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů