Is headhunting unethical?

Je přetahování zaměstnanců neetické?

Recruiters seeking the best talent for their employers usually find a number of suitable candidates working for rival companies. This is especially true of highly specialised positions but applies also to managers. Then they often ask themselves whether attempting to gain the best people from competitors is ethical. This question has recently been discussed also on ERE.net: this recruiters' website published a set of questions we should answer in connection with the given topic. So try it with us.

- Is it unethical to offer someone a better opportunity?

- If it is ethical to take over competitors' customers, why should there be a difference in the case of employees?

- Are employees owned by the organisations that employ them?

- If companies routinely exchange CEOs, why should there be a problem with employees at lower levels?

- Where do you want to find the best people if all of them are already working for someone else?

What do you think?

-kk-

  Je přetahování zaměstnanců neetické?

  Náboráři, kteří hledají nejlepší talenty pro své zaměstnavatele, nacházejí řadu vhodných adeptů u konkurenčních firem. Platí to zejména pro vysoce specializované pozice, ale i pro vedoucí pracovníky. Často si při tom kladou otázku, zda je snaha přetáhnout nejlepší lidi od konkurence vůbec etická. Na tuto otázku se nedávno zaměřil i náborářský server ERE.net. Publikoval sadu otázek, na které bychom si v souvislosti s tímto tématem měli odpovědět. Zkuste to tedy spolu s námi.

  - Je neetické nabízet někomu lepší příležitost?

  - Pokud je etické přebírat konkurenci zákazníky, proč by tomu v případě zaměstnanců mělo být jinak?

  - Jsou zaměstnanci majetkem organizace, která je zaměstnává?

  - Když si firmy mezi sebou běžně vyměňují ředitele, proč ne také zaměstnance na nižších úrovních?

  - Kde chcete hledat ty nejlepší lidi, když všichni ti nejlepší už pro někoho pracují?

  Co si myslíte vy?

  -kk-

  Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT