Key parameters that show the quality of a candidate

Klíčové ukazatele, které prokazují kvalitu zvažovaného kandidáta

There are many parameters that play a role in the choice of a suitable candidate to fill an opening at a company, ranging from education, through soft skills, all the way to experience and a certain intuition on the part of the recruiter. But if you have already chosen the most suitable candidate, how do you confirm your choice is truly the best?

Willingness to keep learning

As The HR Director states, even the best worker cannot be a sufficiently large asset to your company if they are unwilling to learn new things. Therefore you should seek in the life and work experience of the candidate signs of willingness to educate themselves long term in a certain field.

References

References are one of the best ways to verify someone's competencies. In the Czech Republic, this option is seldom used by recruiters, while in western countries the situation is vastly different. Calling a former employer of the candidate only takes a few minutes but it might give you essential information.

The requested skills manifesting themselves in outside activities

Find out whether activities in the candidate's personal life correspond to what you expect of them in their professional life. What are the candidate's hobbies and how do they correspond to what you seek in them professionally?

Ability to adapt

Adaptability is an extremely valuable trait. If a worker lacks it, it is a serious complication, despite all their qualifications and skills, as it prevents them using their potential to the fullest.

Assessment of future colleagues

You can of course discuss your choice with the candidate's future colleagues in the relevant team. The team members are well aware of what kind of person is or is not a good fit for them and they may have some relevant comments regarding your choice of a certain candidate.

 

-mm-

  Klíčové ukazatele, které prokazují kvalitu zvažovaného kandidáta

  Parametrů, které hrají roli ve výběru vhodného kandidáta na volnou pozici ve firmě, je celá řada. Od vzdělání kandidáta, přes soft skills až po zkušenosti a určitou intuici náborového pracovníka. Jestliže jste ale již vybrali z uchazečů toho nejvhodnějšího, jak se co nejlépe ujistit, že vaše volba je skutečně ta nejlepší?

  Ochota se neustále vzdělávat

  Jak uvádí The HR Director, i sebelepší pracovník nemůže být dostatečně velkým přínosem pro vaši firmu, pokud není ochoten se dále učit novým věcem. Hledejte proto v životě a pracovních zkušenostech kandidáta známky toho, že je ochoten a schopen se dlouhodobě vzdělávat v určité oblasti.

  Reference

  Reference jsou jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak si ověřit něčí kompetence. V našich zemích není tato možnost náborovými pracovníky tak často využívána, zatímco na západě je to přesně obráceně. Zavolat bývalému zaměstnavateli uchazeče zabere několik minut a přitom tak můžete získat zcela zásadní informace.

  Požadované kvality projevující se v mimopracovních aktivitách

  Hledejte, jestli i aktivity v osobním životě kandidáta odpovídají tomu, co od něj očekáváte v pracovním životě. Jaké jsou koníčky daného uchazeče a odpovídají tomu, co na něm hledáte z profesního hlediska?

  Schopnost přizpůsobit se

  Schopnost adaptace je nesmírně důležitou vlastností. Když se jí nějakému pracovníkovi nedostává, jedná se i přes veškeré kvalifikace a schopnosti daného člověka o závažnou komplikaci, která pracovníkovi znemožňuje plně využít své schopnosti.

  Hodnocení nastávajících kolegů

  Svůj výběr můžete samozřejmě probrat s nastávajícími kolegy z oddělení, ve kterém bude daný potenciálních pracovník působit. Členové týmu si jsou dobře vědomi toho, jaký člověk k nim zapadne nebo ne, a mohou tak mít relevantní poznámky k výběru určitého kandidáta.

   

  -mm-

  Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR DIRECTOR