Succession planning myths

Mýty plánování nástupnictví

Succession planning is the process of finding and developing employees to fill key positions in the future. Different companies have different reasons not to invest in this process. Talentmgt.com, however, pointed to three reasons that should definitely not be the reasons for omitting the succession planning process. The reasons are called three "myths of succession planning".

1. We don't have old employees

Succession planning is certainly not intended only for companies whose employees are approaching retirement. You should always be prepared to possible changes at key positions.

2. We have loyal employees

The labour market situation is still difficult, which may give the impression that employees will not want to leave their current epmloyers. Thinking that employees will be loyal to a company just because the company is loyal to them is, however, naive even in the times of a crisis.

3. We will wait for the next generation

Family companies often believe that succession planning is unnecessary since the current management team will be replaced by the next generation of family members. Unexpected events that may affect the takeover of a company's management should, however, be expected even within a family.

-kk-

  Mýty plánování nástupnictví

  Plánování nástupnictví je proces vyhledávání a rozvoje zaměstnanců pro budoucí obsazení klíčových pozic. Různé firmy mají různé důvody, proč do tohoto procesu neinvestují. Server talentmgt.com však upozornil na tři důvody, které by příčinou absence procesu plánování nástupnictví rozhodně být neměly. Nazývá je třemi „mýty plánování nástupnictví“.

  1. Nemáme staré zaměstnance

  Plánování nástupnictví rozhodně není určeno jen pro firmy, jejichž zaměstnanci se blíží důchodovému věku. Na změny na klíčových pozicích byste měli být připraveni vždy.

  2. Máme loajální zaměstnance

  Situace na trhu práce je stále nelehká, což může vzbuzovat dojem, že zaměstnanci nebudou chtít odcházet. Myslet si, že zaměstnanci budou loajální k firmě jen proto, že ona je loajální k nim, je však naivní i v době krize.

  3. Počkáme si na další generaci

  V rodinných firmách často panuje přesvědčení, že plánování nástupnictví je zbytečné, jelikož na místa stávajícího vedení nastoupí nová generace rodinných příslušníků. I v rodině je však třeba počítat s neočekávanými událostmi, které mohou ovlivnit převzetí vedení.

  -kk-

  Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů