The most common mistakes in the recruitment process

Nejčastější chyby v náborovém procesu

Mistakes in the recruitment of new employees can cost a company dearly. Nevertheless, many recruiters do make big mistakes and this applies to both HR newbies and seasoned veterans. This article describes seven of the most common and most serious mistakes of the recruitment process that you should avoid at all costs.

Focusing too much on CVs

A CV is a good starting point, but it must not be the only (or even the main) tool of recruitment. Pay more attention to the cover letter and personal interview.

Unclear job description

According to HR Magazine, an unclear job description in an ad is a frequent source of misunderstandings, delays and unnecessary wasting of time.

Poorly led interviews

A poorly led interview does more harm than good. A recruiter must prepare well for an interview and obtain the best possible idea about the candidate through in-depth questioning.

Too general questions

If questions asked at an interview are too general and do not go into detail and specific problems, the recruiter has no possibility of getting to know the true personality of the candidate.

Being dishonest in the description of the job and workplace

If a recruiter is dishonest about facts concerning the offered position, or paints too rosy a picture, there might be big problems in the future.

Sticking to the original idea at all costs

Though management and recruiter have a clear idea about what the ideal candidate should look like, sticking dogmatically to this idea may ultimately result in the wrong candidate being selected.

Unprofessional behaviour

Any unprofessional behaviour, though meant as fun and joviality, might repel serious candidates considering the offered position.

 

-mm-

  Nejčastější chyby v náborovém procesu

  Chyby při náboru nováčků mohou firmu vyjít na na hodně draho. Přesto se ale mnozí personalisté hrubých chyb při náboru dopouští. A to platí jak pro nováčky v HR, tak i pro zkušené matadory v oboru. V tomto článku si ukážeme sedm nejčastějších a nejhrubějších chyb náborového procesu, kterých byste se měli za každou cenu vyvarovat.

  Příliš velký důraz kladený na životopis

  Životopis je dobrý startovní bod, ale nemůže se jednat o jediný ani hlavní nástroj náboru. Klaďte větší důraz na motivační dopis a osobní pohovor.

  Nejasný popis práce

  Podle HR Magazine jsou nejasnosti v popisu práce v inzerátu častým zdrojem nedorozumění, zdržení a zbytečné ztráty času.

  Nekvalitně vedené pohovory

  Nekvalitně vedený pohovor nadělá asi více škody, než užitku. Personalista se na pohovor musí dobře připravit a hloubkovým dotazováním si o kandidátovi udělat co nejpřesnější obrázek.

  Příliš obecné otázky

  Pokud jsou otázky kladené na pohovoru příliš obecné a nezabíhají do detailů ani specifických problematik, náborový pracovník nemá šanci získat skutečný obrázek o osobnosti daného kandidáta.

  Neupřímnost při popisu práce a pracovního prostředí

  Pokud personalista mlží při popisu skutečností týkajících se nabízené práce, případně situaci přikrášluje, zadělává si na velký problém do budoucna.

  Držení se původní představy za každou cenu

  I přestože má management i personalista poměrně jasnou představu, jak by měl vypadat ideální kandidát, tak pokud se bude této představy držet za každou cenu, může se naopak vybrat nevhodný kandidát.

  Neprofesionální vystupování

  Jakákoliv neprofesionalita, i když myšlena dobře a žoviálně, může působit odpudivě na vážné zájemce o nabízenou pozici.

   

  -mm-

  Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine