Hire a fake HR professional to find the best managers

Nejlepší manažery odhalí falešný personalista

You are certainly well of aware of this. Candidates for management positions usually know how to present themselves professionally during job interviews. They seem likeable, self-confident and they are able to sell their knowledge and skills perfectly. They simply seem ideal employees, but appearances are often deceptive. The employee who presented himself as an absolute professional at the interview can in fact be totally unacceptable for your business. How can you reveal the true face of your potential managers? An interesting method was recently mentioned on the Human Capital Management website.

It is a method of "a fake HR professional" used by the U.S. company GasPedal, operator of a website for marketers called WordofMouth.org. The company's CEO Andy Sernovitz wrote on his blog: "We have a fake head of HR named Preston Firestone. Job seekers call and ask for Preston (who is never there, of course). We listen to how they treat the person who answered the phone. Preston has saved us again and again from someone who would have been hired, but was actually a complete p***k." According to Sernovitz, the way candidates behave towards junior employees has a substantial predictive value. Preston Firestone can be found in the list of employees on the official website of the company and has his profile on LinkedIn (though using a photo of Frank Zappa).

What do you think about this peculiar method of sourcing managers? What methods do you use in your companies to reveal the real behavior of candidates for managerial positions?

-kk-

  Nejlepší manažery odhalí falešný personalista

  Jistě to znáte velmi dobře. Uchazeči o manažerská místa se většinou umějí skvěle prezentovat na pracovních pohovorech. Působí příjemně, sebejistě a dokáží dokonale prodat své znalosti a dovednosti. Působí zkrátka jako ideální zaměstnanci, zdání však často klame. Chování zaměstnance, který při pohovoru působil jako naprostý profesionál, může ve skutečnosti být pro vaši firmu naprosto nepřijatelné. Jak tedy odhalit pravou tvář vašich potenciálních manažerů? Na zajímavou metodu nedávno upozornil server Human Capital Management.

  Jedná se o metodu „falešného personalisty“, kterou používá americká firma GasPedal, provozovatel serveru pro marketéry s názvem WordofMouth.org. Výkonný ředitel společnosti Andy Sernovitz uvedl na svém blogu: „Máme falešného HR manažera jménem Preston Firestone. Zájemci o zaměstnání k nám telefonují a chtějí mluvit s Prestonem (který samozřejmě nikdy není přítomen). My pak posloucháme, jak se chovají k osobě, s níž telefonují. Preston nás již mnohokrát zachránil od špatných náborových rozhodnutí.“ To, jak se uchazeči chovají k zaměstnancům na nižších postech, má podle Sernovitze zásadní vypovídající hodnotu. Preston Firestone figuruje i v seznamu zaměstnanců na oficiálních stránkách firmy a má svůj profil na LinkedInu (byť s fotografií Franka Zappy).

  Jak se díváte na tuto svéráznou metodu výběru manažerů? Jaké metody k odhalení skutečného chování uchazečů o manažerské posty využíváte ve vašich firmách?

  -kk-

  Zdroj: Human Capital Magazine - australský server pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů