Germany close to approving the law on quotas for women on boards

Německo na prahu schválení zákona o kvótách pro ženy ve vedení firem

The German government coalition has completed its bill which introduces mandatory quotas for representation by women on the supervisory boards of publicly traded companies. The bill mandates that 30% of these positions should be held by women by 2016. Companies that fail to meet this requirement will have to leave the positions in their supervisory boards unoccupied.

According to the German Minister for Family, Manuela Schwesig, there is no need to worry about a shortage of qualified female candidates. Chancellor Angela Merkel, who was originally against the quotas, today sees it as an important step to start a cultural change in the workplace.

The government is going to approve the bill at its meeting on 11th December 2014. The subsequent parliamentary approval should be a formality. The quotas for women in Germany will apply to approximately 100 publicly traded companies and about 3,500 other companies. In addition, companies will have to publish their goals in the area of increasing the number of women on their boards.

80% of all the board positions in the largest German companies are currently occupied by men. As far as the supervisory boards, women hold 17.4% of the seats in the top 160 companies listed on the stock exchange.  Management board positions are occupied only by 6.1% of women.

Similar regulation in Europe have been introduced in Norway, the Netherlands and Italy. There are also increasing efforts to introduce women quotas for all companies listed on European stock exchanges. The leading figure in the struggle for the introduction of quotas in Europe is former EU Commissioner for Justice and current Member of the European Parliament Viviane Reding.

What do you think about quotas?

-kk-

  Německo na prahu schválení zákona o kvótách pro ženy ve vedení firem

  Německá vládní koalice dokončila návrh zákona o zavedení povinných kvót pro zastoupení žen v dozorčích radách veřejně obchodovatelných společností. 30 % těchto míst má být od roku 2016 povinně obsazeno ženami. Společnosti, které nesplní tento požadavek, budou muset nechat místa pro ženy ve svých dozorčích radách neobsazená.

  Podle ministryně pro rodinu Manuely Schwesigové není třeba se obávat nedostatku kvalifikovaných kandidátek. Kancléřka Angela Merkelová, která byla původně proti kvótám, dnes vidí v tomto opatření důležitý krok pro spuštění kulturních změn na pracovištích.

  Vláda schválí připravený návrh zákona na svém zasedání dne 11. prosince 2014. Následné schválení parlamentem by již mělo být formalitou. Kvóty pro ženy se v Německu budou týkat přibližně stovky veřejně obchodovatelných společností a asi 3500 dalších firem bude muset povinně zveřejňovat své cíle v otázce zvyšování počtu žen ve vedení.

  V současné době zastávají 80 % postů ve vedoucích orgánech největších německých firem muži. Pokud jde o dozorčí rady, ženy dnes v Německu drží 17,4 % míst v top 160 firmách kótovaných na burze. Na manažerských pozicích v nejvyšším vedení firem je jen 6,1 % žen.

  Podobná opatření již v Evropě zavedlo Norsko, Nizozemsko nebo Itálie. Sílí také snahy o zavedení kvót pro všechny společnosti kótované na evropských burzách. Vedoucí osobností boje za zavedení kvót v Evropě je bývalá eurokomisařka pro spravedlnost a nyní nová poslankyně Evropského parlamentu Viviane Redingová.

  Co si o kvótách myslíte vy?

  -kk-

  Zdroj: BBC - zpravodajský server BBC