How do you treat those whom you didn't hire?

Neúspěšní uchazeči: Chováte se k nim správně?

People who are not hired receive either no reply to their application or just a terse form letter of rejection. Being rejected is a bitter experience. But job applicants liked your company enough to be willing to spend at least a few years of their lives with it. This makes them an untapped resource for your company.

They can enhance the reputation of your company, increase your sales and help you to develop a talent pool. How to achieve this? Eric Wentworth, author of A Plan for Life: The 21st Century Guide to Success, answered this question in a recent article published on LinkedIn.

1) Rewrite your rejection letter – you want it to be gracious and thank the applicant for their effort. Keep it friendly and respectful; say that you value their interest in the job vacancy.

2) Next, send the applicant the thank-you letter together with a small gift – a free sample or a discount coupon. Such a gift alone can replace the resentment with esteem towards your company. Your small gesture of appreciation may be shared with families and friends. In addition, people who have applied for a vacancy at your company probably like it and therefore are ideal target consumers.

3) Set up a page dedicated to job applicants. Include some tips from career advisors and access to materials on job searching ... often you can obtain such items for free in exchange for promoting the services of career management experts. Give job-seekers hope and offer them some assistance; show them that you care about people. You can also create an online community of people who want to work for you. Engage with them, communicate, ask about what you could improve concerning your products and hiring process.

4) Distinguish your company from its competitors. Only a few companies care about their job applicants, so you will be an exception. Don’t keep it to yourself and let the world know how you value effort.

-jk-

  Neúspěšní uchazeči: Chováte se k nim správně?

  Lidé, kteří nebyli vybráni, obvykle nedostanou žádnou odpověď... nebo v nejlepším případě dostanou neupřímný, odmítavý dopis. Být odmítnut, to je hořká zkušenost. Ti, kteří chtěli pro vaši firmu pracovat, ji musejí mít celkem rádi, jinak by se nepřihlásili. Proto byste si těchto lidí měli vážit a jejich potenciál využít.

  Mohou vám pomoci zlepšit pověst vaší firmy, mohou zvýšit vaše prodeje a nebo se z nich může stát zásobník talentů a nápadů. Jak toho docílit? Eric Wentworth, autor knihy A Plan for Life: The 21st Century Guide to Success, na tuto otázku odpovídá ve svém novém článku na sociální síti LinkedIn.

  1) Přepište svůj odmítavý dopis – chcete, aby byl spíše dopisem děkovným. Poděkujte za zájem a za úsilí, které kandidát vynaložil. Buďte přátelští a zdvořilí, řekněte, že si jeho zájmu skutečně vážíte.

  2) Spolu s dopisem pošlete neúspěšnému kandidátovi malý dárek. Může to být vzorek zdarma nebo slevový kupón. Už samotný dárek má tu moc převrátit zklamání v obdiv k vaší firmě. Vaše malé gesto pravděpodobně bude sdíleno s rodinou, dozvědí se o něm i kandidátovi přátelé. Navíc vás lidé, kteří u vás chtěli pracovat, patrně mají spíše rádi. Jsou proto vynikající zákaznickou cílovou skupinou.

  3) Vytvořte webovou stránku pro uchazeče. Poskytněte tipy od kariérních poradců, elektronické knihy o hledání práce či jiné materiály zdarma ke stažení. Nemusí to nic stát, protože kariérní poradci vám je výměnou za reklamu rádi poskytnou. Dejte neúspěšným kandidátům naději a trochu jim pomozte, ukážete tak, že vám na lidech záleží. Můžete také založit online komunitu lidí, kteří by pro vás chtěli pracovat. Zapojujte je, komunikujte s nimi, ptejte se, co byste mohli zlepšit na svých produktech i na výběrových řízeních.

  4) Odlište se od konkurence. K neúspěšným kandidátům se dobře chová jen málo firem, a pokud to uděláte vy, budete světlá výjimka. Nenechte si svou snahu pro sebe, ale dejte celému světu vědět, že snahu a úsilí dovedete ocenit.

  -jk-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse