Job interview: Turning failure into success

Pracovní pohovor: Jak zvrátit neúspěch a udělat dobrý dojem

If you are not sure that the interviewer has understood correctly what you said, you can always rephrase your answer. You can thus re-direct the conversation, should it have taken a wrong turn. When answering questions, take your time. It is better to know what you want to say rather than just fire off a quick answer in order to avoid a silence. According to the business2community.com website, you won’t lose any points for a short pause before answering.

Steer the interview in the right direction

If you sense the person interviewing you is not really interested and even looks bored, try asking them a question about the company and their role in it. People like to talk about themselves and the conversation may become more lively. The interviewer is then more likely to focus on your answers and remember you. In the event you feel the questions aren’t allowing you to say enough about your special expertise and experience, don’t be afraid to intervene and say that you would like to explain a certain project or task from your past employment in more detail. Providing you don’t sound too pushy, this is a great way to get the opportunity to talk about your distinctive and relevant experience.

What to do after an interview has gone wrong

Send a thank you e-mail even if the interview did not go well. You can admit it was not the smoothest interview you have ever had and clarify what the possible reasons might have been. You can also add something you didn’t mention during the interview. Such honesty may impress the recipient and they might be inclined to give you another chance. If the reason for your poor performance is a genuine and personal one, you could ask for another appointment. If you really feel the need to ask for this, be sure to do so over the phone since it is a rather unusual request. But it may earn you the chance to make a better impression.

Find inspiration for your next interviews in How to use body language at a job interview.

-jk-

  Pracovní pohovor: Jak zvrátit neúspěch a udělat dobrý dojem

  Když si nejste jisti, zda váš protějšek při pohovoru správně pochopil to, co jste mu řekli, můžete vždy svou odpověď parafrázovat. Takto můžete nasměrovat konverzaci, která nabrala nesprávný směr, jinam. A když odpovídáte na otázku, dejte si načas. Je lepší dobře vědět, co chcete říct, než vypálit bleskovou odpověď jen proto, aby nebylo ticho. Za krátkou pauzu před odpovědí vám nikdo žádné body nestrhne, radí web business2community.com.

  Nasměrujte konverzaci správným směrem

  Když cítíte, že ten, kdo s vámi vede pohovor, není moc zaujatý a spíš vypadá znuděně, zkuste se ho zeptat na firmu a jeho roli v ní. Lidé rádi mluví sami o sobě, a může tak dojít k oživení konverzace. Dotyčná osoba se následně více soustředí i na to, co jí říkáte o sobě a zapamatuje si vás. Pokud naproti tomu nabudete dojmu, že vám kladené otázky neumožňují odpovídajícím způsobem zmínit vaše zkušenosti a znalosti, nebojte se zasáhnout a říct, že byste rádi upřesnili něco ohledně určitého projektu či úkolu, se kterým jste se v minulosti setkali. Když nebudete znít příliš agresivně, je to dobrý způsob, jak mluvit o vašich relevantních zkušenostech, které vás odlišují od ostatních.

  Co dělat, když pohovor nešel moc dobře

  Pošlete děkovný e-mail i v případě, že vám pohovor moc nevyšel. Ve zprávě můžete přiznat, že to nebyl zrovna váš nejlepší výkon a možná můžete vysvětlit, proč jste nebyli ve své kůži. Také můžete dodat něco, co jste při samotném pohovoru nezmínili nebo zapomněli zmínit. Upřímnost může udělat dobrý dojem a příjemce takové zprávy vám možná dá další šanci. Pokud je důvod horšího výkonu opravdu osobní a pochopitelný, můžete také rovnou požádat o další setkání. Nedělejte to ale e-mailem, vždy jen po telefonu. Nakonec to přeci není standardní požadavek. Možná ale dostanete šanci udělat lepší dojem.  

  Inspiraci pro další pohovory najdete v článku Průvodce řečí těla na pracovním pohovoru.

  -jk-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele

  Štítky: Hledám práci