Professional resume: How to be distinct from others

Profesionální životopis: Jak se odlišit od ostatních

Try to use your own words. Show that you have put in some effort into considered how your experiences match the demands of the position you are interested in. Although employers often search for certain key words in a resume they are reviewing, resist the temptation to just rewrite the job description because it could sound stiff and robotic. Phrases you use and how you present yourself has the potential to make a huge difference.

Summarize your qualifications in an appealing way

Show, don’t just tell. A simple statement of X years of experience in an industry is too boring. Be specific about the areas you have worked in. It is especially good to show a diversity of experiences. Make them to want to read more about you and give the impression that you will help improve their business.

Past achievements count, particularly exceptional ones

When you can, include numbers and metrics. They can set you apart by proving your success. However, don’t forget to add a commentary, because many people throw vague statements of having exceeded their sales targets. Be specific. How many percent points above your target did you achieve and what methods did you use? Did you deploy rigorous research, a strategic selling approach, how did you utilize your exceptional communication skills? What abilities helped you to overtake your peers?

Volunteering is a plus

Many companies appreciate it when you have worked for the community. It shows that you have the right values and that you can balance your priorities. If you volunteered regularly, include the name of the organization. During the volunteer activity you may have learned and improve some of your skills and abilities; mention them.

Professional training

Are you a member of a professional organization? This indicates you have a serious interest in your field. Additional courses and advanced trainings underline your expertise. You want to make it clear that you are continually developing and you are familiar with up-to-date best practices. Stress your particular strengths and name areas of extensive knowledge.


-jk-

  Profesionální životopis: Jak se odlišit od ostatních

  Snažte se, aby byl váš životopis osobitý, ukažte že jste si dali práci a popřemýšleli jste o tom, jak vaše zkušenosti pasují k požadavkům pozice, o kterou máte zájem. Zaměstnavatelé často v životopisech hledají klíčová slova, ale odolejte pokušení prostě jen opsat popis vaší pracovní náplně. Výsledek by mohl působit uměle a tak trochu roboticky. Jak se prezentujete a jaká slova používáte, to je to, co vás může skutečně odlišit od ostatních kandidátů.

  Shrňte svou dosavadní kvalifikaci zajímavým způsobem

  Dejte tomu, kdo váš životopis bude číst, jasné příklady a ne jen prázdné fráze. Prosté konstatování, že máte X let zkušeností v odvětví Y je příliš nudné a nicneříkající... Přímo proto popište konkrétní oblasti, s nimiž máte zkušenost. To, co dělá dobrý dojem, je rozmanitost. Snažte se, aby se o vás chtěli dozvědět ještě víc a ukažte jim, v čem konkrétně můžete pomoct jejich byznysu.

  Úspěchy v minulosti jsou to hlavní, především ty největší

  Je-li to možné, zahrňte čísla a výsledky různých měření. Tím se odlišíte a dokážete, že váš úspěch byl skutečný. Nezapomeňte ale přidat bližší komentář, protože každý umí vágně říct, že např. překonal prodejní cíle. Vy ale potřebujete být specifičtí. O kolik to bylo procent? Bylo to díky tomu, že jste se soustředili na pečlivé zjišťování, v jaké situaci jsou vaši zákazníci? Prodávali jste strategicky? Nebo za vaším úspěchem stály vaše skvělé komunikační dovednosti? Napište, díky čemu jste dosáhli lepších výsledků než vaši kolegové.

  Dobrovolnictví je plus

  Mnoho společností oceňuje, když pracujete pro nějakou komunitu. Vypovídá to totiž o vás to, že zastáváte správné hodnoty a že dokážete pracovat se svými prioritami. Pokud vaše účast byla pravidelná, napište název dané organizace. Během svého dobrovolnictví jste se také mohli naučit nové dovednosti nebo zlepšit některé stávající, zmiňte které.

  Profesní školení

  Jste členem některé profesní organizace? Je to známka toho, že máte o svůj obor opravdový zájem. Dodatečná školení podtrhují vaši odbornost. Chcete, aby bylo jasné, že se soustavně vzděláváte a že znáte aktuální trendy a dobré praxe vašeho oboru. Zdůrazněte své hlavní silné stránky a vyjmenujte oblasti, o kterých toho víte nejvíce.

  -jk-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele