Inspire the best candidates to choose you

Ukažte nejlepším kandidátům, že si mají vybrat vás

If you already have some experience in recruiting, then you know that only finding a good candidate for a vacant position is not enough. If you're not working for the world's most desired employer, your ideal candidate may easily refuse your offer. How to make sure he or she will chose you? Recruiter.com advises the following steps.

Do not miss you chance

The best candidates often consider more offers and will not wait for you to contact them very long. When you finish the necessary screening, make the offer immediately. Such an early offer will show that you are really interested in the candidate and also that you respect his time. Too much hesitation will make you look less credible.

Communicate in person

You can send your offer via e-mail or a letter, but always contact the candidate by telephone as well. The higher the position you are hiring for, the higher representative of your company you should try to can get involved. The candidate can be contacted e.g. by the manager of the particular department. And do not worry to flatter the candidate. If you have chosen him among a hundred of candidates, tell him about it.

Do not offer too little

Your initial offer should be attractive enough in comparison to your competition as well as to the existing amount of the candidate's salary. That is definitely worth a careful research in advance. At the same time, explain to the candidate how your remuneration policy works.

Talk about growth opportunities

Inform the candidate about how often salary increases occur in your company and suggest a specific first date of increase based on his performance (for example after six months). Then mention the possibilities of career progression.

Offer help with decision-making

If you are dealing with a candidate who is still employed by another employer, keep in mind that changing the job may not be easy for him. Offer services of your specialists who can advise him on how to evaluate different offers or how to give notice.

-kk-

  Ukažte nejlepším kandidátům, že si mají vybrat vás

  Pokud již máte alespoň minimální zkušenosti s náborem, pak jistě víte, že pouze najít dobrého kandidáta na volnou pozici nestačí. Pokud zrovna nepracujete pro nežádanějšího zaměstnavatele světa, pak se vám může snadno stát, že vás váš ideální kandidát odmítne. Jak tedy zajistit, aby si vybral právě vás? Server Recruiter.com radí:

  Nezaspěte

  Nejlepší kandidáti mají více nabídek a nebudou čekat, až se rozhoupete. Jakmile dokončíte prověřování, udělejte jim nabídku. Včasnou nabídkou ukážete, že máte opravdu zájem a navíc, že respektujete čas kandidáta. Přílišné otálení vám ubere na důvěryhodnosti.

  Komunikujte osobně

  Nabídku můžete zaslat e-mailem či klasickým dopisem, vždy však také kontaktujte kandidáta telefonicky. Čím vyšší je pozice, kterou obsazujete, tím vyšší představitele firmy můžete zapojit. Dotyčnému může zatelefonovat například ředitel příslušného oddělení. A nebojte se lichotit. Pokud jste jej vybrali ze stovky kandidátů, řekněte mu o tom.

  Nenabízejte málo

  Vaše úvodní nabídka by měla být dostatečně atraktivní ve srovnání s konkurencí a také s dosavadními příjmy kandidáta. Zde se rozhodně vyplatí pečlivý průzkum předem. Zároveň kandidátovi vysvětlete, jak funguje vaše politika odměňování.

  Mluvte o možnostech růstu

  Seznamte kandidáta s tím, jak často dochází ke zvyšování platů a navrhněte konkrétní první termín zvýšení na základě výkonnosti (například za šest měsíců). Pak zmiňte možnosti postupu v kariéře.

  Nabídněte pomoc s rozhodováním

  Pokud jednáte s kandidátem, který se stále zaměstnán u jiného zaměstnavatele, myslete na to, že změna pro něho nemusí být jednoduchá. Nabídněte služby vašich odborníků, kteří mu mohou poradit, jak posuzovat různé nabídky nebo jak podat výpověď.

  -kk-

  Zdroj: Recruiter.co.uk - portál odborného britského časopisu pro specialisty náboru