What does a CRM or UX manager do? A description of six jobs in online marketing

Víte, co dělá CRM nebo UX manager? Popis 6 pozic v online marketingu

The online marketing and IT environments continue to evolve. Therefore, the focus of individual workers in these sectors is constantly becoming more specialised. At the same time, there is a great demand for such specialists. Even if you do not focus on IT, as an HR specialist you should have at least a basic knowledge of the following six job positions in the online marketing sector.

This list was published by Entrepreneur.com.

CRM manager

They take care of CRM (Customer Relations Management) systems, databases and activities, as well as ensuring efficient processing of data concerning individual clients.

PPC manager

A PPC manager's responsibilities are PPC (Pay-Per-Click) campaigns, adjustment of key words and search algorithms, and keeping in close touch with search engines, databases and comparison engines.

UX designer

"UX" refers to "user experience". A UX designer therefore aims to make a customer's online interaction with a company as comfortable as possible.

CRO manager

They take care of "conversion rate optimisation", namely trying to turn as many visits to the company website or application as possible into the maximum possible volume of sales.

E-commerce trading manager

Their work involves optimisation of the prices of products, services, logistics, etc., so no loss is incurred and online trading is as profitable as possible.

Technical SEO manager

Search engine algorithms and the behaviour of users keeps changing. A technical SEO manager ensures the website has a high visit rate and appears high on the lists in searches for relevant key words.

 

-mm-

  Víte, co dělá CRM nebo UX manager? Popis 6 pozic v online marketingu

  Online marketing a IT prostředí se neustále vyvíjejí. Z toho důvodu se mění a úžeji zaměřují i specializace jednotlivých pracovníků v těchto oborech. A zároveň je po těchto specialistech velká poptávka. A i když se třeba nezaměřujete vyloženě na IT obor, z pozice HR specialisty byste měli mít alespoň základní přehled o následujících šesti pozicích z oboru online marketingu.

  Tento seznam přinesl server Entrepreneur.com.

  CRM manager

  Spravuje CRM (Customer Relations Management) systémy, databáze a aktivity, a zajišťuje co nejefektivnější nakládání s daty o jednotlivých klientech.

  PPC manager

  PPC manager má na starosti PPC (Pay-Per-Click) kampaně, upravuje klíčová slova a vyhledávací algoritmy, a je v úzkém kontaktu s online vyhledávači, databázemi a porovnávači.

  UX designer

  „UX“ odkazuje na „user experience“. UX designer má tedy na starosti, aby interakce klienta s vaší firmou v online prostředí byla co nejkomfortnější, primárně viděno optikou zákazníka.

  CRO manager

  Má na starosti „conversion rate optimization“, tedy snaží se, aby se z no největšího počtu návštěv webu nebo aplikace uskutečnilo co nejvíce obchodů o co největší hodnotě.

  E-commerce trading manager

  Optimalizuje ceny produktů, služeb, dopravy, apod., aby nedocházelo ke ztrátám a online obchodování bylo co nejvýdělečnější.

  Technical SEO manager

  Algoritmy vyhledávačů i chování uživatelů se neustále mění. Technical SEO manager má na starosti to, aby váš web měl co nejvyšší návštěvnost a vyjížděl vysoko při vyhledávání relevantních klíčových slov.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com