Forget about cover letters

Zapomeňte na motivační dopisy

Cover letters are dead, Fastcompany.com recently reported in an article of the same name. Although it may look like a surprising piece of information at first glance, everybody has to agree after considering it for a moment. Most people copy cover letters from templates that are available online for free and most recruiters don't read cover letters at all. So why should job seekers be required to write cover letters?

Most companies recruit new employees using the Internet. On the one hand, the volume and speed of sending CVs increases. On the other hand, companies want to recruit new employees as quickly as possible. There is simply no time to read cover letters. They have become an obsolete and outdated part of the recruitment process.

The purpose of cover letters was to personalize job applicants with regard to the position and emphasize other important information related to the job that could not have been included in the CV. Recruiters considered whether applicants fit into their corporate culture based on this information. However, if nobody cares about cover letters any longer, how can job applicants communicate this personal information to recruiters? Fastcompany.com recommends the following ways.

Add a short "Summary" section to your CV

This section should be placed at the very beginning of your CV. It should contain two to three sentences which describe what sets you apart from other candidates for the position. You can read more about how to write a summary here: Summary - key but often forgotten part of a CV.

Be more personal

You may have heard the recommendation to exclude information about your hobbies or other personal traits and activities from your CV. However, this is true only to a certain extent. If the information is related to the job you are applying for or the company culture, include it. Mention, for example, your volunteer activities or memberships in various organizations.

Describe your achievements

Add a few points to each of your previous jobs that you mention in your CV to emphasize your greatest accomplishments in that role. Be as specific as possible, include numbers, percentages, etc.

Uncover your face on social networks

Keep in mind that recruiters will screen you on Facebook, LinkedIn or Twitter. They will assess whether you can fit into their corporate culture based on your behavior on social networks. Make their job easier and include links to your social media profiles directly in your CV. You can even briefly mention the topics you usually comment on in each social network.

-kk-

  Zapomeňte na motivační dopisy

  Motivační dopis je mrtvý. Tuto zprávu nedávno přinesl server Fastcompany.com ve stejnojmenném článku. Ačkoli to na první pohled může být překvapivá zpráva, po krátké úvaze vlastně nikoho nepřekvapí. Většina lidí kopíruje motivační dopisy z volně dostupných internetových šablon a většina náborářů je vůbec nečte. Proč je tedy po uchazečích o práci vyžadovat...

  Většina firem používá dnes pro nábor internet. Na jedné straně velmi rychle stoupá rychlost odesílání i objem životopisů, na druhé straně pak firmy chtějí přijímat nové zaměstnance co nejrychleji. Na motivační dopisy zkrátka nezbývá čas. Staly se zastaralou a překonanou součástí náborového procesu.

  Smyslem motivačních dopisů bylo ukázat osobní přístup uchazečů k poptávané pozici a zdůraznit další důležité související informace, které se nevešly do životopisu. Náboráři dle těchto informací posuzovali, zda uchazeč zapadne do firemní kultury. Pokud však již motivační dopisy nikdo nechce, jak mohou uchazeči sdělit náborářům tyto informace o sobě? Fastcompany.com doporučuje následující způsoby.

  Přidejte do životopisu krátkou sekci nazvanou „Shrnutí“

  Tuto sekci umístěte hned v úvodní části životopisu. Měly ji tvořit dvě až tři věty, v nichž popíšete, čím se lišíte od ostatních kandidátů na příslušnou pozici. Více o tom, jak napsat shrnutí, čtěte v článku Shrnutí - základní součást životopisu, která často chybí.

  Buďte osobnější

  Možná jste slyšeli doporučení neuvádět v životopisu své koníčky a další osobní vlastnosti a aktivity. To však platí jen do určité míry. Pokud se tyto informace týkají nabízené práce a odpovídají kultuře dané firmy, uvádějte je. Můžete zmínit například dobrovolnické aktivity nebo členství v různých organizacích.

  Popište konkrétní úspěchy

  Ke každé pracovní pozici, kterou uvádíte v životopisu, přidejte několik bodů, v nichž zdůrazníte své největší úspěchy v dané roli. Buďte co nejkonkrétnější, uvádějte čísla, procenta apod.

  Odhalte svou tvář na sociálních sítích

  Počítejte s tím, že náboráři si vás budou prověřovat na Facebooku, LinkedInu či Twitteru. Podle vašeho chování na sociálních sítích posuzují, zda můžete zapadnout do firemní kultury. Usnadněte jim tedy práci tím, že odkazy na své profily přidáte přímo do životopisu. Můžete také krátce zmínit témata, ke kterým se na jednotlivých sociálních sítích vyjadřujete.

  -kk-

  Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace