CV: Less is more

Životopis: Méně je více

The information you provide about yourself on your CV should be clear, simple and engaging enough to arouse the interest of recruiters to learn more about you in a personal interview. The more unnecessary data you provide, the more you hide the really important information and bore the recruiter who is reading your CV.

So how should you write a CV that contains the right amount of information? The answer to this question was in a recent article on Careerealism.com. Read and take note of the following ten things that you should omit.

1. Do not start your CV with a section called "Career objectives"

You can start with a short paragraph at the very beginning of your CV to summarize who you are and what you are good at in a few sentences. You can call it e.g., a "Professional Profile". However, do not describe your career goals because recruiters are not interested in them at this stage.

2. Do not use common clichés

Recruiters read the CVs of creative, dynamic and flexible experts over and over again and therefore do not pay too much attention to these words. Instead of copying clichés, stick to the facts. Instead of simply listing your skills, give specific examples of how you use these skills in practice. Read more about the most common CV clichés here.

3. Watch out for typos and grammatical errors

It is irrelevant how hard you worked on writing your CV if it contains typos and grammatical errors. Do not rely solely on the automatic checker, ask someone who really knows the language to read your CV.

4. Do not mention too many contacts

One phone number, one e-mail address, or a link to a personal website or a social networking profile will be enough. It makes no sense to write more contacts without explaining why. It will only confuse recruiters.

5. Avoid potential discrimination

Unless it is absolutely necessary, do not include any information on the basis of which you could be discriminated against. This includes age, religion, marital status or ethnic origin. Do not attach a photo either if the offer job does not require it.

6. Omit years in the "Education" section

There is no need to include the year you graduated. Enter only the name of the schools, your field of study and the degree you earned. That will help you hide the fact that you are a fresh graduate with no experience or, on the other hand, that you are approaching retirement age. It may also help you hide the fact that you have not studied further since you graduated from high school or university.

7. Omit irrelevant work experience

Recruiters are interested in your experience regarding the position that is available. Omit unrelated job experience and also be careful when describing the volunteer projects you participated in. Volunteering may harm you if the organization you helped is, for some reason, in conflict with the potential employer.

8. Do not enter a special "IT skills" section if you only know the basics

Most employers automatically assume you have mastered Word, Excel and PowerPoint, so it is not necessary to list these programs. If you only list these basic programs, it will show your lack of knowledge.

9. Do not write anything about references, unless previously requested

If the employer requires references from your previous employers and colleagues, you will be told in advance or asked for the references later. That is why you should definitely not write "References upon request" on your CV.

10. Do not write a resume that is too long

For graduates, a one-page CV is recommended. Experienced professionals should write two or three pages.

-kk-

  Životopis: Méně je více

  Informace, které o sobě uvádíte v životopise, by měly být jasné, jednoduché a zároveň dostatečně poutavé, aby vyvolaly zájem náborářů dozvědět se o vás víc při osobním pohovoru. Čím více zbytečných údajů uvedete, tím více zapadnou skutečně důležité informace a tím snadněji otrávíte náboráře, který bude váš životopis číst.

  Jak tedy napsat životopis tak, aby obsahoval správné množství informací? Odpovědi na tuto otázku přinesl nedávný článek na serveru Careerealism.com. Upozornil na deset věcí, které byste měli vynechat.

  1. Nezačínejte životopis sekcí s názvem „Kariérní cíl“

  Na začátek životopisu můžete vložit krátký odstavec, v němž pomocí několika vět shrnete, kdo jste a v čem jste dobří. Můžete jej nazvat například „Profesní profil“. Nepopisujte nicméně své kariérní cíle, ty v této fázi náboráře nezajímají.

  2. Nepoužívejte otřepaná klišé

  Náboráři stále dokola čtou životopisy kreativních, dynamických a flexibilních expertů, a proto těmto charakteristikám nevěnují žádnou pozornost. Namísto kopírování frází se raději držte faktů a místo pouhého vyjmenování dovedností uvádějte konkrétní příklady použití těchto dovedností v praxi. Více o nejčastějších klišé v životopisech čtěte zde.

  3. Pozor na překlepy a gramatické chyby

  Je jedno, jak velkou práci si dáte s psaním životopisu, pokud bude obsahovat překlepy a pravopisné chyby. Nespoléhejte pouze na automatickou kontrolu, dejte svůj životopis přečíst někomu, kdo skvěle ovládá příslušný jazyk.

  4. Neuvádějte zbytečně mnoho kontaktů

  Stačí jedno telefonní číslo, jedna e-mailová adresa, případně odkaz na osobní webové stránky či profil na sociální síti. Nemá smysl uvádět více kontaktů, aniž byste vysvětlili, proč to děláte. Náboráře pouze zmatete.

  5. Vyhněte se potenciální diskriminaci

  Pokud to není nezbytně nutné, neuvádějte informace, na jejichž základě byste mohli být diskriminováni. Patří sem věk, náboženské vyznání, rodinný stav nebo etnický původ. Nepřikládejte fotografii, pokud to nevyžaduje daná profese.

  6. Vynechte data v sekci „Vzdělání“

  Není třeba uvádět, v jakých letech jste studovali. Uveďte pouze název školy, studovaného oboru či získaného titulu. Méně tím upozorníte na skutečnost, že jste čerství absolventi bez praxe nebo naopak na to, že se již věkově blížíte důchodu. Nebude patrné ani to, že se již od absolvování střední nebo vysoké školy dále nevzděláváte.

  7. Vynechte nerelevantní pracovní zkušenosti

  Náboráře zajímají vaše zkušenosti, které se týkají nabízené pozice. Vynechte proto nesouvisející praxi a dávejte si pozor i na dobrovolné projekty, které uvedete. Mohou vám totiž uškodit, pokud organizace, kterým jste dobrovolně pomáhali, budou například z nějakého důvodu v rozporu s firmou, u níž se ucházíte o práci.

  8. Neuvádějte sekci „IT dovednosti“, pokud ovládáte jen ty základní

  Většina zaměstnavatelů dnes již automaticky předpokládá, že ovládáte Word, Excel či PowerPoint. Není to tedy třeba vypisovat. Pokud neuvedete žádné další, ukazuje to spíše na vaši nedostatečnou znalost.

  9. Nepište nic o referencích, pokud nebyly předem požadovány

  Pokud daný zaměstnavatel bude chtít reference od vašich dřívějších zaměstnavatelů a spolupracovníků, dá vám to vědět předem, případně si je vyžádá později. Rozhodně proto u každé pozice ve svém životopisu nepište větu: „Reference na vyžádání“.

  10. Pozor na příliš dlouhý životopis

  U absolventů stačí jedna stránka, u zkušených odborníků dvě až tři.

  -kk-

  Zdroj: Careerealism.com - blog věnovaný rozvoji kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Careerealism.com
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace