Recruitment: Have you tried Twitter?

Zkoušeli jste hledat talenty na Twitteru?

Large companies commonly use social networks for recruitment. Their HR departments, inspired by their colleagues from marketing, are primarily using LinkedIn to find interesting talent. The trend of recruiting via Twitter is growing rapidly as well, Entrepereneur.com reported. Even this social network is a great place for finding and screening potential employees. The biggest advantages of Twitter for the employer are:

1. You can approach your fans

Traditional job boards let you approach a large number of people actively looking for work. However, when you publish a job offer on Twitter, you reach people who are already interested in your business even if they currently have a job.

2. You can ask for a "retweet"

"Retweeting" on Twitter works as easily as "liking" on Facebook. If you politely ask your community for a retweet, you will probably not be rejected. But be sure, your tweet with a job offer includes interesting and relevant content.

3. You can learn more than on LinkedIn

The information people share about themselves on Twitter is somewhere in between the too personal information on Facebook and the polished professional information on LinkedIn. You can learn more about their personality and interests and you will even not have to read anything long. As it is well known, tweets are only 140 characters long.

Do you have experience with using Twitter for recruitment? We would like to read them in your comments.

-kk-

  Zkoušeli jste hledat talenty na Twitteru?

  Velcí zaměstnavatelé již dnes běžně používají sociální sítě pro nábor zaměstnanců. Jejich oddělení HR se inspirovala u kolegů z marketingu a snaží se hledat zajímavé talenty především na LinkedInu. Podle serveru Entrepereneur.com však rychle sílí i trend náboru prostřednictvím Twitteru. I tato sociální síť má totiž velký potenciál z hlediska hledání a prověřování potenciálních zaměstnanců. Jeho největší výhody pro zaměstnavatele jsou:

  1. Můžete oslovit své fanoušky

  Na klasických pracovních portálech oslovujete velké množství lidí, kteří aktivně hledají práci. Když však zveřejníte pracovní nabídku na Twitteru, oslovíte lidi, kteří se zajímají o vaši firmu, i když aktuálně práci mají.

  2. Můžete požádat o „retweetnutí“

  „Retweetování“ funguje na Twitteru stejně dobře jako „lajkování“ na Facebooku. Když slušně požádáte svou komunitu, vyhoví vám. Podmínkou je však zajímavý a relevantní obsah vašeho tweetu s nabídkou práce.

  3. Můžete se dozvědět více než na LinkedInu

  Informace, které o sobě uživatelé sdílejí na Twitteru, jsou uprostřed mezi příliš osobním obsahem na Facebooku a uhlazeným profesionálním obsahem na LinkedInu. Dozvíte se zde více o jejich osobnosti a zájmech a nemusíte ani číst nic dlouhého. Zprávy na Twitteru mají jak známo pouze 140 znaků.

  Máte i vy zkušenosti s využitím Twitteru pro nábor zaměstnanců? Rádi si je přečteme ve vašich komentářích.

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele