4 pillars of a social intranet

4 pilíře sociálního intranetu

Nowadays, when employees travel around the world and routinely work remotely, social intranets begin to develop in order to build employee communities and share employee knowledge more easily. These intranets based on the principle of social networks may be more effective than the traditional, centralized and too complex intranets the content of wich is becoming obsolete very quickly if they stand on the following four pillars:

1. Open contribution model

Every employee regardless of his/her position in the company should have the opportunity to contribute to the social intranet.

2. Environment opened to comments

Every employee should know that his/her opinions are important to the company and the company should, therefore, directly lead its people to share comments on the intranet.

3. Possibility to evaluate the quality of the content

Employees should be able to express what is important to them and what they have on their minds. They should, therefore, be able to value the quality of the content, share it, tag it as inappropriate etc.

4. Information on employees

The essence of a social intranet is not in the information about the company but in the profiles of individual employees. People will use them in order to learn about their colleagues.

You can read more information about the benefits and methods of operation of the social intranet in the report by MWD Advisors highlighted by the hrcommunication.com website here: http://www.ragan.com/Uploads/Imports/Media/pdfs/Report - MWD Advisors - The Social Intranet.pdf

-kk-

  4 pilíře sociálního intranetu

  V dnešní době, kdy zaměstnanci cestují po celém světě nebo běžně pracují na dálku, začínají vznikat sociální intranety, jejichž cílem je snadněji budovat zaměstnaneckou komunitu a sdílet znalosti. Intranety postavené na principu sociálních sítí mohou být mnohem efektivnější než tradiční, centralizované a příliš složité intranety, jejichž obsah rychle zastarává, budou-li stát na čtyřech základních pilířích:

  1. Model otevřeného přispívání

  Možnost přispívat na sociální intranet by měl mít každý zaměstnanec bez ohledu na to, jakou pozici ve firmě zastává.

  2. Prostředí otevřené komentářům

  Každý zaměstnanec by měl vědět, že jeho názory jsou pro firmu důležité, a proto by firmě měla přímo vést své lidi ke sdílení komentářů na intranetu.

  3. Možnost hodnotit kvalitu obsahu

  Zaměstnanci by měli mít možnost vyjádřit, co je pro ně důležité a jaký mají na co názor. Měli by tudíž moci hodnotit úroveň obsahu, sdílet jej, označovat jako nevhodný atd.

  4. Informace o zaměstnancích

  Podstatou sociálního intranetu nejsou informace o firmě, ale profily jednotlivých zaměstnanců. Lidé je budou používat proto, aby se něco dozvěděli o svých spolupracovnících.

  Více informací o výhodách a způsobech fungování sociálního intranetu si můžete přečíst ve zprávě společnosti MWD Advisors, na kterou upozornil server hrcommunication.com, zde: http://www.ragan.com/Uploads/Imports/Media/pdfs/Report - MWD Advisors - The Social Intranet.pdf

  -kk-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication