What do CEOs want from HR?

Co chtějí výkonní ředitelé od HR?

Visitors to the largest HR conference in the world, the Annual Conference of the Society for Human Resource Management (SHRM), which took place in Chicago in mid-June, heard an interesting lecture by Susan Meisinger. Susan Meisinger, the former CEO of SHRM, spoke about communication between human resources and senior management. Meisinger summarized some important facts, "CEOs will never tell, but want HR to know". The most interesting points of the lecture were published by smartblogs.com and we are offering you a short overview:

CEOs can't know everything that is going in their company or in the industry

It is impossible to read all the news or to know all your competitors' activities in regards to employee management. CEOs often do not even not know all the specific problems currently faced by their own employees. Their HR representatives should be able to inform them of their employees needs. HR also needs to prove that they are able to apply industry knowledge and experience to their company's operation.

CEOs don't like to talk about HR

Salaries and bonuses represent a major company expenditure, one which does not excite the CEOs. They are also not excited by the legal consequences  which may arise from various employee problems. Human resources should therefore come to CEOs with suggestions for improving organizational effectiveness while reducing costs.

CEOs want you to decide yourself

You need to show confidence in your abilities and be able to make even complex decisions independently.  They don't expect you to always agree with what they think. They do expect you to act honestly, and without excess emotion, and to treat sensitive employee information with discretion.

-kk-

  Co chtějí výkonní ředitelé od HR?

  Návštěvníci letošní výroční konference Society for Human Resource Management (SHRM), která proběhla v polovině června v Chicagu a je největší HR konferencí na světě, mohli vidět zajímavé vystoupení bývalé výkonné ředitelky SHRM Susan Meisingerové na téma komunikace mezi lidskými zdroji a nejvyšším vedením firem. Meisingerová v něm shrnula důležité skutečnosti, které „výkonní ředitelé nikdy neřeknou, ale chtějí, aby je lidské zdroje znaly“. Nejzajímavější body přednášky pak publikoval server smartblogs.com a my je nyní přinášíme vám ve stručném přehledu:

  Výkonní ředitelé nemohou vědět vše, co se děje v oboru nebo ve firmě

  Nemohou číst všechny zprávy a znát všechny aktivity konkurence v souvislosti s řízením zaměstnanců. Nemohou vědět ani to, s jakými konkrétními problémy se zaměstnanci momentálně potýkají. Byli by rádi, kdyby je o tom informovali zástupci HR a dokázali své znalosti a zkušenosti z oboru aplikovat na chod firmy.

  Výkonní ředitelé neradi mluví o HR

  Mzdy a odměny představují pro firmu velké výdaje, což výkonné ředitele příliš netěší. Netěší je ani případné právní důsledky, které vyplývají z různých problémů se zaměstnanci. Lidské zdroje by proto měly přicházet za výkonnými řediteli s návrhy na zlepšování efektivity organizace za současného snižování nákladů.

  Výkonní ředitelé chtějí, abyste se rozhodovali sami

  Chtějí vidět, že věříte svým schopnostem a umíte dělat i složitá rozhodnutí samostatně. Nečekají, že budete říkat jen to, co si myslí oni. Očekávají, že budete jednat upřímně, bez emocí a maximálně diskrétně, pokud jde o citlivé informace o zaměstnancích.

  -kk-

  Zdroj: SmartBlogs.com - síť odborných blogů