Good HR has a vision and does not fight just to fight

Dobré HR má vizi a nebojuje za každou cenu

A good HR department does not rely on money or other resources provided by the company. The most important thing is the team or the person who is in charge of HR in the company. So what can you do to make your team really good?

First of all, you must know how to sell your HR vision to the company's top management. You need a clear idea of what you want to achieve and be able to explain it in a way that will win others over to it. If you are not sure where to start, simply write all your ideas down. When you manage to put it all together, you can focus on communication. Some other tips that you can use as inspiration were published on TLNT.com.

1. Eliminate unnecessary administration

Work smart, not hard. Learn how to use modern technology to be able to spend more time on HR activities with high added value. Stop investing most of your time in processing administrative tasks that can be carried out by software.

2. Be there for employees as well as managers

Both of these groups are your clients and you must be able to perceive their needs and problems. The better you know them, the better the programs you can create to support them.

3. Stop processes most employees hate

Think about a process hated by most people around you. Who says it can't be changed? Find a more acceptable procedure and implement it. In this way you can continue changing processes not only within HR, but also in other teams based on feedback gained from employees.

4. Learn to retreat if needed

Having a fighting spirit is important in HR. However, the art of choosing the path of least resistance is important as well. The fact that you have a solution which you believe is best is one thing. What solutions will be most comfortable and acceptable for employees is another thing.

5. Be more humane

Treat people with greater understanding. Keep in mind that all people have good and bad days, and that various pressures are being put on them. A good HR professional can't behave like a machine or a dictator.

What other conditions for creating a good HR team would you add?

-kk-

  Dobré HR má vizi a nebojuje za každou cenu

  Dobré oddělení HR nestojí na financích a dalších zdrojích poskytovaných firmou. Stojí především na týmu nebo i jednom člověku, který má ve firmě HR na starosti. Co tedy můžete udělat pro to, aby váš tým byl opravdu dobrý?

  V první řadě musíte umět prodat svou vizi řízení lidských zdrojů vedení firmy. Musíte mít jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout, a umět ji vyprávět tak, že pro ni získáte i ostatní. Nevíte-li, kde začít, začněte tím, že si sednete a začnete zapisovat své nápady. Uvidíte, že to dáte dohromady. Pak zapracujte na komunikaci. Další tipy pro inspiraci přinesl server TLNT.com.

  1. Zbavte se zbytečné administrativy

  Pracujte chytře. Naučte se využívat moderní technologie, které vám umožní věnovat více času HR činnostem s vysokou přidanou hodnotou. Přestaňte trávit většinu času zpracováváním administrativních úkolů, na které dnes existují programy.

  2. Kopejte za zaměstnance i manažery

  Vaši klienti jsou obě tyto skupiny a vy musíte umět vnímat jejich potřeby a problémy. Čím lépe je budete znát, tím lepší programy na jejich podporu můžete vytvářet.

  3. Skoncujte s procesy, které většina zaměstnanců nesnáší

  Najděte pracovní postup, který znepříjemňuje život prakticky všem kolem vás. Kdo říká, že se to nemůže změnit? Najděte přijatelnější postup a prosaďte jej. Tak můžete pokračovat se změnou procesů nejen v rámci HR, ale i v ostatních týmech na základě zpětné vazby od zaměstnanců.

  4. Naučte se ustoupit, je-li to správné

  Bojovnost je v HR důležitá, stejně tak je však důležité umění jít cestou nejmenšího odporu. To, že máte řešení, o kterém jste přesvědčeni, že je nejlepší, je jedna věc. Druhá věc je, jaké řešení bude nejpohodlnější a nejpřijatelnější pro zaměstnance.

  5. Buďte lidštější

  Chovejte se k lidem s větším pochopením. Počítejte s tím, že lidé mají dobré a špatné dny, jsou na ně vyvíjeny různé tlaky apod. Dobrý personalista se nemůže chovat jako stroj nebo diktátor.

  Jaké další předpoklady vytvoření dobrého HR týmu byste přidali vy?

  -kk-

  Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu