How to succeed with a presentation: five tips that never fail

Jak mít se svojí prezentací co největší úspěch? Pět tipů, které nezklamou

Even HR managers must give a presentation from time to time. They may need to present statistics about employees or the results of a training programme to company management. They might give a presentation about the company to on-boarded newcomers or at a job fair, promoting the employer brand. Whatever the goal of your presentation, you probably want it to succeed with the audience. How do you do that? Here are five tricks that never fail.

Start by saying something about yourself 

As HR Magazine states, people like to know who addressing them. If it is an unknown person, the chances of their paying full attention to the presentation are reduced. This is why you should say who you are on the first slide. Be very brief.

Do not be afraid to repeat the main points of your presentation several times

The main message should be mentioned several times in your presentation. Do not expect the listeners to pay attention 100% all through the speech. However, do not repeat the same sentences and formulations; use different words.

Remember that PowerPoint is not the only presentation program

Although many might not know it, PowerPoint is not the only program for making presentations. There exist other online presentation programs on the Internet that can give your speech a certain charm.

Engage the audience with unexpected terms and phrases

Many people prepare and practise their speech so well that in the end they sound like a robot. Do not be afraid to demonstrate your own unique way of speaking. Be yourself and do not try to come across as too polished.

Adapt the presentation to suit the audience

Think about your audience. What is their knowledge, interests, needs and communication style? Adjust the style and overall goal of your presentation to these specifics, and you will succeed.

 

-mm-

  Jak mít se svojí prezentací co největší úspěch? Pět tipů, které nezklamou

  I personalisté musejí často něco prezentovat. Buď musí prezentovat managementu firmy statistiky ohledně pracovníků nebo třeba výsledky vzdělávacího programu. Nebo musí nastoupivším nováčkům prezentovat informace o firmě. Případně třeba musí mít výstup na konferenci pro kandidáty nebo absolventy a musí prezentovat svoji firmu a propagovat její značku zaměstnavatele. Ať už je cílem vaší prezentace cokoliv, určitě chcete, aby měla u publika úspěch. Jak na to? Poradíme vám pět triků, které nikdy nezklamou.

  Na začátku uveďte něco o vás

  Jak uvádí HR Magazine, lidé rádi vědí, kdo k nim mluví. Pokud k nim mluví neznámý člověk, je zde mnohem menší šance, že budou prezentaci věnovat plnou pozornost. Proto byste měli na prvním snímku říci, kdo jste. Buďte velmi struční.

  Nebojte se důležité body několikrát zopakovat

  Hlavní myšlenku vaší prezentace byste měli zmínit v rámci vaší prezentace několikrát. Nepředpokládejte, že všichni posluchači věnují 100% pozornosti během celého vašeho projevu. Neopakujte ovšem tytéž věty a formulace, ale použijte jiné výrazy.

  Pamatujte, že Power Point není jediný program na prezentování

  I když to mnohé nenapadne, Power Point není jediným programem, ve kterém se dají dělat prezentace. Na internetu existují online prezentační programy, které vašemu proslovu dodají určitý šmrnc.

  Zaujměte publikum neotřelými výrazy

  Mnozí lidé si svůj projev připravují tak důkladně a zkouší ho do takové míry, že ve výsledku zní jako robot. Nebojte se do vašeho verbálního projevu nechat promítnout váš jedinečný styl mluvy, buďte sami sebou a nesnažte se působit příliš uhlazeně.

  Upravte prezentaci potřebám daného publika

  Zvažte, ke komu mluvíte. Jaké jsou znalosti, zájmy, potřeby a komunikační styl dotyčných diváků? Všem těmto specifikům upravte styl i celkové vyznění vaší prezentace a zajistíte si tak úspěch.

   

  -mm-

  Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine