Managers are the key to employee engagement

Klíčem k angažovanosti zaměstnanců jsou manažeři

Increasing employee engagement may not be as big deal as it seems at first glance. Base it on what has not only  been confirmed by numerous studies but what is also evident from the day-to-day practice - the most important factor in managing employee engagement is the employees' relationship with their direct superiors. Remind managers that relationships with employees are built on small everyday steps that are often overlooked. What are the steps?

Respond as soon as possible

If a manager lets his employee wait too long until he responds to something what the employee approached him with, it sends a clear signal - he is not interested in the problems of employees. You should certainly not respond after a few weeks.

Attend meetings on time

A manager who is always coming late sends another bad signal - his time is more important than the time of others. It is particularly discouraging when he calls the meeting himself.

Praise for a job well done

If you want to increase the engagement of your subordinates, learn to sincerely thank them for any job well done regardless of its scope. It is a gesture that does not cost you anything but does a lot.

Show an interest in your people

Be sincerely interested in what they do outside of work. When you get to know their problems closer, you will understand them better. Just the fact that you show your interest will strengthen your mutual loyalty.

Be available

Keep your door literally open and be prepared to listen to the concerns of your people. Even if you are extremely busy, your people should know that they can turn to you.

-kk-

  Klíčem k angažovanosti zaměstnanců jsou manažeři

  Zvyšování angažovanosti zaměstnanců nemusí být tak velká věda, jak to na první pohled vypadá. Vycházejte z toho, co potvrzují nejen četné výzkumy, ale především každodenní praxe – nejdůležitějším faktorem pro řízení angažovanosti zaměstnanců je jejich vztah s přímými nadřízenými. Připomínejte manažerům, že vztahy se zaměstnanci se budují na základě každodenních malých kroků, na které se často zapomíná. Jaké to jsou?

  Reagujte co nejdříve

  Pokud manažer nechá zaměstnance příliš dlouho čekat, než se vyjádří k něčemu, s čím se na zaměstnanec něj obrací, vysílá jasný signál – problémy zaměstnanců jej nezajímají. Rozhodně byste neměli reagovat až po několika týdnech.

  Choďte včas na porady

  Manažer přicházející vždy pozdě vysílá další nepříjemný signál – jeho čas je důležitější než čas ostatních. Zvláště demotivující je to v případech, kdy poradu sám svolává.

  Chvalte za dobře odvedenou práci

  Pokud chcete zvýšit angažovanost svých podřízených, naučte se jim upřímně poděkovat za každou dobře odvedenou práci bez ohledu na její rozsah. Je to gesto, které vás nic nestojí, ale udělá hodně.

  Zajímejte se o své lidi

  Upřímně se zajímejte o to, co dělají mimo práci. Když nahlédnete pod pokličku jejich problémů, lépe jim porozumíte. Už jen tím, že ukážete zájem, posílíte vaši vzájemnou loajalitu.

  Buďte k dispozici

  Mějte doslova otevřené dveře a buďte připraveni vyslechnout otázky a problémy svých lidí. I když jste maximálně vytížení, vaši lidé by měli vědět, že za vámi mohou přijít.

  -kk-

  Zdroj: Psychology Today - americký portál a komunita odborníků z oblasti psychologie
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Psychology Today