Leaders Driven Forum: Be Inspired by the Leadership of Future

Leaders Driven Forum: Inspirujte se leadershipem budoucnosti

What makes a leader? What decides who will be professionally successful? Not many professional authorities can satisfactorily answer, but five of those who can will meet April 18, 2016 at Prague’s Hotel Grand Majestic Plaza. This unique conference called “Leaders Driven Forum” will present the best professionals in the line of HR management headed by the world renowned Robert Hogan.

This event – partners of which are AmCham Czech Republic and BCC Czech Republic, respectively – focuses on the topic of leadership and will pursue such key points as diversity in teams, happiness at work, digitalization and human analysis, and people as the most valuable asset for any successful company. This conference is unique opportunity for leaders, HR professionals and people interested in their own development, to draw inspiration from the best of the best in this line of work. Points of view of successful leaders of the Czech Republic will be combined with the outlooks of those far beyond its borders.

Robert Hogan, keynote speaker of this event, the spiritual father of professional psychodiagnostics and the founder of Hogan Assessment Systems, is deservedly the icon of business psychology. This international authority in personal psychodiagnostics, leadership and organizational efficiency, is the pioneer of the research of the downsides of personality, which have the potential to threaten so much more than the career of one individual. During the Leaders Driven Forum, he will open up about his vision of the future of leadership and will present the Judgement testing.

Setkejte se s legendou psychodiagnostiky Robertem Hoganem 18. dubna 2016 v Praze

The topic of diversity in teams will be covered by Michaela Chaloupková, the Director of Central Purchasing Department of CEZ Group, the Head of Human Resources and the only woman to be elected to the Board of Directors of CEZ. Michaela Chaloupková started off at the position of Commercial Officer of Purchase and worked her way to the top. She is actively involved in dealing with the issues of Company Social Responsibility and the mentor in programs such as Odyssey and Together2grow, among others.

Milan Vašina started off as the manager of marketing communication in Deutsche Telekom. He currently serves as the Chief Executive Officer of T-Mobile Czech Republic and Slovak Telekom, respectively. He possesses the wealth of experience in many lines of work and as such is the expert on leadership in changing times. “People as the most valuable asset” is Jan Sadil’s topic. Jan Sadil is the Chief Executive Officer of Hypoteční banka and the “Banker of the Year 2014.” As a former representative of the Czech Republic in canoeing, he sees a clear connection between sports and business.

Rostislav Benák’s conference contribution will follow the one of Robert Hogan, and he will be talking about how does it look when leaders are counting on data. Rostislav Benák has broad academic background in the areas of finance, psychology, psychotherapy, business economy and management, and even broader range of international experience in areas such as executive coaching and leadership development, among many others.

In 2001, he founded Assessment Systems, which since then branched into Europe, Africa and Asia, respectively, and through the Hogan Professional Psychodiagnostics continues to connect not only the speakers of this unique event, but also wide range of many other companies.

  Leaders Driven Forum: Inspirujte se leadershipem budoucnosti

  Co dělá leadera leaderem? Co rozhoduje o tom, kdo profesně uspěje? Je jen málo skutečných kapacit, které umí na takové otázky odpovědět, a pět z nich se setká 18. dubna 2016 v pražském hotelu Grand Majestic Plaza. Unikátní konference s názvemLeaders Driven Forumpředstaví ty nejpovolanější v oblasti HR managementu v čele se světoznámým Robertem Hoganem.

  Akce, jejímž partnerem jsou například Americká obchodní komora a Britská obchodní komora, je zaměřená především na téma leadershipu, a bude se věnovat takovým klíčovým bodům jako je diverzita v týmech, štěstí v práci, digitalizace a analýza lidí a lidé jako ten nejcennější artikl každé úspěšné společnosti. Tato konference je ojedinělou příležitostí pro leadery, profesionály v oblasti lidských zdrojů a zájemce o vlastní rozvoj k získání inspirace od těch nejpovolanějších v tomto oboru. Snoubí názory úspěšných leaderů nejen v České republice, ale i daleko za jejími hranicemi.

  Robert Hogan, klíčový řečník této konference, duchovní otec profesní psychodiagnostiky a zakladatel Hogan Assessment Systems, je bezesporu zaslouženě ikonou na poli business psychologie. Tato mezinárodní autorita v oblasti personální psychodiagnostiky, vedení lidí a oblasti organizační efektivity je pionýrem zkoumání stinných stránek osobnosti, které mohou potenciálně ohrozit mnohem víc než jen kariéru jednotlivce. Účastníkům Leaders Driven Forum se svěří se svou vizí budoucnosti leadershipu a představí testovací platformu Judgement.

  Setkejte se s legendou psychodiagnostiky Robertem Hoganem 18. dubna 2016 v Praze

  Na téma diverzity v týmech promluví Michaela Chaloupková, ředitelka centrálního nákupního útvaru Skupiny ČEZ a jediná žena v představenstvu společnosti. Michaela Chaloupková vystoupala na vrchol z pozice obchodního referenta nákupu a momentální řídí i Human Resources Skupiny ČEZ. Aktivně se věnuje problematice CSR (Company Social Responsibility) a je mentorkou v programu Odyssey a Together2grow.

  Milan Vašina začínal jako manažer marketingové komunikace v Deutsche Telekom. V současné době zastává pozici generálního ředitele společnosti T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Má bohaté zkušenosti z široké škály oblastí a jako takový je expertem na leadership v časech změn. „Lidé jako naše největší hodnota“ je téma Jana Sadila, který je generálním ředitelem Hypoteční banky. Bankéř roku z roku 2014 je bývalým reprezentantem České republiky v kanoistice a mezi sportem a byznysem vidí jasnou paralelu.

  Přímo na Roberta Hogana naváže Rostislav Benák se vstupem o tom, jak to vypadá, když leadeři počítají s daty. Rostislav Benák má široké akademické vzdělání v oblasti financí, psychologie, psychoterapie, podnikové ekonomiky a managementu, a může se pochlubit širokou paletou mezinárodních zkušeností nejen v oblastech executive coachingu a rozvoje leadershipu. V roce 2001 založil Assessment Systems, které se od té doby rozvinulo do Evropy, Afriky a Asie, a prostřednictvím Hoganovy profesní psychodiagnostiky nadále spojuje nejen speakery této unikátní akce, ale i řadu dalších společností.

  Obsah byl připraven ve spolupráci

  Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.