Lloyds launches corporate program for parents

Lloyds spouští program pro rodiče

The British Lloyds Banking Group has launched a new e-larning program for moms and dads on parental leave. The program, created in cooperation with the supplier Talking Talent, is a part of a broader corporate initiative to support parents among employees and their managers, the onrec.com website informed.

The e-learning course will be accessible to all employees and will include several modules aimed to prepare for maternity, parental leave and return to work. A separate module is designed for men on parental leave. The course includes practical tips, case studies and short videos to help parents with the organization of their work before taking their parental leave, with child care during their maternity leave and also with maintaining contact with the bank during their absence.

The program also includes online support and training for selected HR people to become specialists in providing advice in the period before and during parental leave. The program participants can communicate via an online network. The program for parents includes the possibility of flexible work, too.

The interest in such programs is increasing also among the employers in the Czech Republic. One of them id Ceskoslovenska obchodni banka (CSOB), a major banking company. The Program for moms and dads in CSOB was awarded the HREA - Excellence Award ® 2011 at the professional HR Know How Conference 2012. A similar program has the mobile operator Telefónica Czech Republic. You can read more on how Czech companies are setting up programs for moms and dads in this article.

-kk-

  Lloyds spouští program pro rodiče

  Britská bankovní skupina Lloyds spustila nový e-larningový program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené. Program, který vznikl ve spolupráci s dodavatelskou společností Talking Talent, je součástí širší firemní iniciativy na podporu rodičů z řad zaměstnanců a jejich manažerů. Informoval o tom server onrec.com.

  E-learningový kurz bude přístupný všem zaměstnancům a bude obsahovat několik modulů zaměřených na přípravu na mateřství, rodičovskou dovolenou a návrat do práce. Samostatný modul je určen pro muže na rodičovské dovolené. Kurz obsahuje praktické tipy, případové studie a krátká videa, která rodičům pomohou s organizací práce před nástupem na rodičovskou dovolenou, péčí o děti v průběhu mateřské dovolené a také s udržením kontaktu s firmou po dobu jejich nepřítomnosti.

  Součástí programu je také online podpora a školení vybraných personalistů, z nichž se stanou specialisté na poskytování poradenství v období před a v průběhu rodičovské dovolené. Účastníci programu spolu mohou komunikovat prostřednictvím online sítě. Program pro rodiče zahrnuje také možnost práce na flexibilní úvazky.

  Zájem o podobné programy stoupá i mezi zaměstnavateli v České republice. Jedním z nich je například Československá obchodní banka. Ta získala za svůj Program pro maminky a tatínky ocenění HREA – Excellence Award® 2011 na odborné konferenci HR Know How 2012. Podobný program má i mobilní operátor Telefónica Czech Republic. Více o tom, jak české firmy zavádějí programy pro maminky a tatínky si můžete přečíst v tomto článku.

  -kk-

  Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců