Five tips on removing gender inequality from your company culture

Pět tipů, jak vaši firemní kulturu očistit od genderové nerovnosti

Unfortunately, despite all the achievements of recent years, gender-based differences in attitudes towards employees are still present at many companies. However, gender inequality may not be immediately obvious: often there is hidden discrimination that only appears after detailed analysis, which is why it frequently occurs even at seemingly modern companies, otherwise known for their innovative and egalitarian attitude. This article presents five steps to remove gender inequality at the workplace and help change your company culture for the better.

These tips were published by HRZone.com.

Collection of big and small data and their analysis

The key factor in combating gender inequality is knowledge of big and small data. Carry out a detailed and complex analysis of the current situation that shows how you are doing and often helps reveal problems which are not obvious at first sight.

Managers must serve as role models

You should always start from the top. You can hardly inspire employees if they see management does not follow the rules. Management has to define clear priorities in terms of gender equality and also serve as a role model in adhering to the guidelines.

Prejudice even in the hiring process

As early as the hiring process, rules must be set up to avoid any gender discrimination. Go through the entire procedure, analyse individual steps and assess the behaviour of recruiters to ensure there is no prejudice in the hiring process.

Transparent career development plans

One of the steps towards preventing gender inequality is systemisation of career advancement and financial rewards, so that these are independent of decisions made by management and everybody who meets certain criteria knows they will achieve promotion or improved financial conditions.

Creating a healthy and open working environment

Ensure your working environment is open to comment, discussion and debate about potential problems. Your employees should not be afraid to come forward if they do not like something.

 

-mm-

  Pět tipů, jak vaši firemní kulturu očistit od genderové nerovnosti

  Bohužel, i přes velký pokrok učiněný v posledních letech se stále na mnoha pracovištích můžeme setkat s rozdíly v přístupu k zaměstnancům na základě pohlaví. Genderová nerovnost ale nemusí být zřejmá na první pohled. Často se jedná o skrytou diskriminaci, která se projeví až při bližší analýze celé situace, a proto se mnohdy týká i zdánlivě moderních společností, které jsou jinak známy svými inovativními a rovnostářskými přístupy. V tomto článku vám představíme pět kroků, díky kterým se zbavíte genderové nerovnosti na vašem pracovišti a změníte vaší firemní kulturu k lepšímu.

  Tyto tipy přinesl server HRZone.com.

  Sběr velkých i malých dat a jejich analýza

  Základem boje proti genderové nerovnosti je znalost velkých i malých dat. Proveďte detailní a komplexní analýzu současného stavu, která ukáže, jak si vedete, a která vám pomůže mnohdy odhalit neduhy, které nejsou na první pohled vidět.

  Vedení musí jít příkladem

  Začít musíte vždy odshora. Těžko můžete nějak inspirovat pracovníky, pokud vidí, že management se pravidly neřídí. Management je tedy ten, kdo musí jasně definovat priority v oblasti rovnosti pohlaví a podle těchto priorit i příkladně postupovat.

  Předsudky už v přijímacím řízení

  Již v přijímacím řízení je nutné nastavit pravidla tak, aby žádnému z pohlaví nenadržovala. Projděte celý systém přijímacího řízení, analyzujte jednotlivé kroky a prověřte i jednání personalistů, kteří podřízené vybírají, abyste se ujistili, že ani v přijímacím řízení nepanují nějaké předsudky.

  Transparentnost kariérního postupu

  Jeden z kroků, jak předejít nerovnosti pohlaví, je systematizovat kariérní postup a finanční ohodnocování tak, aby byly nezávislé na rozhodování managementu, a aby každý, kdo splní určitá kritéria, věděl, že jej nutně čeká nějaký postup nebo přilepšení.

  Vytvoření zdravého a otevřeného pracovního prostředí

  Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí je otevřené komentářům, diskuzi i debatě o případných problémech. Vaši zaměstnanci by se neměli bát přijít s tím, že se jim něco nelíbí.

   

  -mm-

  Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone
  Štítky: Firemní kultura