Supporting parents the Santander way

Podpora pracujících rodičů v bance Santander

Paula Dunne is the head of diversity and employee engagement at the Spanish bank Santander in the UK. In her article for the British HR Magazine website, she recently described ways the bank seeks to support its talent. A lot of attention is currently being paid primarily to the corporate program for employees on parental leave. "At Santander UK over 60% of our staff are women, so it is important that we offer a broad range of options designed to appeal to working mums. We must also help them settle back into their jobs as quickly and as smoothly as possible after returning from maternity leave," writes Paula Dunne.

Santander offers support to both mothers and fathers before the birth of their child, during their parental leave as well as after their return to work. The support includes childcare courses, relaxation activities, flexible work scheduling or the popular British benefit called "childcare vouchers" - non-cash benefit that can only be used to pay for childcare. A pilot mentoring program, intended to maintain contact between parents on parental leave and their working colleague,s has just been launched. The mentors are being chosen from among employees who have already experienced parenthood.

The policy to support parents at Santander UK is a part of a wider three year corporate diversity program based on the commitment to gender diversity by the international Santander Group. In addition to supporting women on maternity leave, the policy also seeks to find more opportunities for women in management positions. Four key roles in top management at Santander UK are currently held by women, including a woman CEO.

-kk-

  Podpora pracujících rodičů v bance Santander

  Paula Dunneová je ředitelkou diverzity a angažovanosti zaměstnanců španělské banky Santander ve Velké Británii. V článku pro britský server HR Magazine nedávno popsala, jakými způsoby se banka snaží podporovat své talenty. Velkou pozornost momentálně věnuje především programu pro zaměstnance na rodičovské dovolené. „Více než 60 % zaměstnanců Santander UK tvoří ženy, a proto je důležité, abychom nabízeli širokou škálu možností pro pracující maminky a pomáhali jim vracet se po mateřské dovolené zpět k jejich práci co nejrychleji a nejsnáze,“ píše Dunneová.

  Maminkám a tatínkům Santander nabízí podporu před narozením potomka, v průběhu rodičovské dovolené i po návratu do práce. Jedná se například o kurzy péče o děti, relaxační aktivity, pružný pracovní rozvrh nebo oblíbený britský benefit „ childcare vouchers“ - příspěvky na péči o děti ve formě poukázek. V pilotním provozu právě začíná mentorovací program, který má sloužit k udržení kontaktu mezi rodiči na rodičovské dovolené a jejich kolegy v práci. Mentoři jsou vybíráni z řad zaměstnanců, kteří si již prošli stejnou zkušeností.

  Politika podpory rodičovství v Santander UK je součástí širší politiky diverzity – tříletého plánu vycházejícího ze závazků mezinárodní skupiny Santander Group vůči genderové diverzitě. Ta se kromě podpory žen na mateřské dovolené snaží i o více příležitostí pro ženy ve vedení firmy. Ženy momentálně zastávají čtyři klíčové role v nejvyšším vedení včetně výkonné ředitelky.

  -kk-

  Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů