Getting people acquainted: four games that will help

Seznamování lidí ve skupině: Čtyři hry, které vám v tom pomohou

Onboarding, training sessions, meetings with experts or any other events: all these are often attended by people who do not know one another. One of the organiser's main tasks is to deal with this as quickly as possible because the sooner and the better people become acquainted, the greater the effect such events will have. Here are some games that will serve to this end.

These games were described on the The Balance Careers website.

Introduction in pairs

Divide participants into random pairs and let them talk about each other. Afterwards, it is the task of individual participants to introduce the other person from the pair.

What have I never done?

One game for becoming better acquainted involves everyone standing in a circle with one person in the middle who says: "I have never ...", then mentions something they have never done in their life, such as "I have never flown a helicopter." Those who have done this run to the centre of the circle and find an empty spot from which someone else has run out. The last one to stay in the middle then says what they have never done.

Two facts and one lie

In this game, one person stands in front of the others and says three things about themselves, two of which are true and one false. The other people then guess which of these three things is the lie.

Five shared facts or traits

Divide the group into pairs. The task for each pair is to find five traits or facts shared by both members of the pair. For instance, both play the guitar. The first pair to find five such shared facts wins.

 

-mm-

  Seznamování lidí ve skupině: Čtyři hry, které vám v tom pomohou

  Onboarding, školení, specializované porady nebo jakékoliv jiné druhy akcí – těchto eventů se často účastní lidé, kteří se mezi sebou neznají. Jedním z hlavních úkolů organizátora je tento fakt co nejdříve změnit, protože čím dříve a čím lépe se účastníci mezi sebou seznámí, tím větší efekt tato setkání mají. Zde je několik her, které vám v tomto úkolu pomohou.

  Tyto hry představil ve svém článku server The Balance Careers.

  Představování se ve dvojicích

  Rozdělte účastníky do náhodných dvojic a nechte je, aby si o sobě navzájem něco povídali. Poté mají jednotlivci za úkol ostatním představit druhého z dvojice.

  Co jsem nikdy nedělal?

  K lepšímu poznání můžete zahrát hru, kdy se všichni postaví do kruhu a uprostřed je jeden člověk, který řekne: „Nikdy jsem...“ a řekne něco, co nikdy v životě nedělal. Například „nikdy jsem nepilotoval helikoptéru“. Lidé v kruhu, kteří tuto činnost dělali, z kruhu vyběhnou doprostřed a musí si najít prázdné , ze kterého vyběhl někdo jiný. Ten, kdo jako poslední zůstane uprostřed kruhu, zase říká, co nikdy nedělal.

  Dvě pravdy a jedna lež

  V této hře se jeden člověk postaví před ostatní a řekne o sobě z patra tři věci. Dvě jsou pravdivé a jedna je lež. Ostatní mají za úkol uhodnout, která z vyřčených tří věcí není pravda.

  5 společných vlastností nebo faktů

  Rozdělte skupinu do dvojic. Každá z nich má za úkol najít pět vlastností nebo faktů, které mají oba z dvojice společné. Například - oba hrají na kytaru. Dvojice, která pět společných faktů najde jako první, vyhrává.

   

  -mm-

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance