Study: Depressed employees should continue working

Studie: Depresivní zaměstnanci by neměli přestávat pracovat

We have recently published several articles on the growing number of people suffering from depression which is already so high that depression has become the world's second leading cause of work incapacity immediately after back pain. Mental health is undoubtedly a topic that should interest every employer. The issue of mental health at the workplace, however, still remains rather heavily stigmatised and most employees thus affected do not speak about their illness: one day, they simply submit a sick note and then do not appear at work for a long time. Yet research studies indicate that people can better cope with depression if they continue working.

Depression is an illness with a wide range of symptoms from experiencing a dejected mood, which complicates normal activities, to life-threatening thoughts and a severe psychological condition whereby sufferers cannot take care of themselves. The important thing is that - as in the case of any other illness - such an employee should be treated by experts. A combination of medication and psychotherapy enables most depressed people to remain at work. Although it may seem very problematic, staying at home should be the very last option.

Lack of strategies for managing mentally ill employees

A recent joint study by the University of Melbourne and the University of Tasmania found that employees suffering from depression can improve their condition by continuing to work. On the other hand, staying at home with depression will not bring any benefits to their quality of life. Doctors therefore recommend employers offer flexible options to the affected employees and focus more on overall strategies of management and support for those with mental health problems.

To find out more about how to communicate with and manage employees suffering from depression, read our previous article Do not ignore depression at the workplace.

-kk-

  Studie: Depresivní zaměstnanci by neměli přestávat pracovat

  V poslední době jsme publikovali několik článků o rostoucím počtu lidí trpících depresí, který je již tak vysoký, že se deprese stala celosvětově druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti hned za bolestmi zad. Duševní zdraví je bezesporu tématem, které by mělo zajímat každého zaměstnavatele. Téma duševních nemocí na pracovištích však zatím zůstává stále poměrně silně stigmatizováno a většina postižených zaměstnanců o své nemoci nemluví. Jednoho dne zkrátka odevzdají neschopenku a dlouhou dobu se v práci neobjeví. Výzkumné studie přitom ukazují, že člověk dokáže lépe zvládnout depresi, když stále pracuje.

  Deprese je onemocnění s celou řadu symptomů od prožívání pokleslé nálady, která znesnadňuje výkon běžných činností, až po život ohrožující myšlenky a těžký psychický stav, kdy se postižený o sebe nedokáže sám postarat. Důležité je, aby se – stejně jako v případě jakékoli jiné nemoci – léčil u odborníků. Kombinace léků a psychoterapie v řadě případů umožní postiženým zaměstnancům, aby neodcházeli z práce. I když se to může zdát velmi náročné, odchod na nemocenskou by měl být až nejzazší možností.

  Chybějí strategie řízení duševně nemocných zaměstnanců

  Nedávná společná studie University of Melbourne a University of Tasmania například potvrdila, že zaměstnanci trpící depresí, kteří pokračují ve své práci, dosahují díky tomu zlepšení svého stavu. Pokud však zůstanou s depresí doma, žádné výhody z hlediska kvality jejich života jim to nepřinese. Lékaři proto doporučují zaměstnavatelům nabízet postiženým zaměstnancům pružnější možnosti výkonu práce a více se zaměřit na celkové strategie řízení a podpory zaměstnanců s duševními problémy.

  Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak komunikovat se zaměstnanci trpícími depresí a jak je řídit, přečtěte si článek Nepřehlížejte deprese na pracovištích.

  -kk-

  Zdroj: University of Melbourne - australská univerzita s tradicí od roku 1853