Study: Impact of office design on employee sick leave

Studie: Vliv typu kanceláře na nemocnost zaměstnanců

Office designers are more responsible for spreading disease in workplaces than actual employees. That is the conclusion of a study performed by scientists from the Stockholm University. The study entitled Office Design's Impact on Sick Leave Rates published in the Ergonomics journal focused on both short-term and long-term sick leave rates of approximately two thousand employees in seven types of offices:

1) separate office

2) shared office (2-3 employees)

3) small open-plan office (4-9 employees)

4) medium open-plan office (10-24 employees)

5) large open-plan office (more than 24 employees)

6) "flex-office" (no individual workplaces)

7) "combi-office" (teamwork, less than 20% of employees have their own workplaces)

It turned out that open-plan offices are generally not good for the health of employees. That is not only caused by the spread of germs, but also due to the increased stress caused by noise and the lack of privacy. The increased risk of short-term sick leave, especially for women, was observed in all the three sizes of open-plan offices. "Flex-offices", in which employees have no permanently assigned workplaces, were significantly associated with mens' short-term and long-term sick leave.

The authors stated that the causes of sick leave among office employees is in the initial stages of scientific research. They pointed out the importance of further study because white-collar workers make up the majority of the workforce in the Western world. We know that sick-related absences are related to factors such as high work loads, lack of control over the performance of work, monotony of work, or even by employee gender. Further research, however, is necessary in regards to the impact of the physical office space. So far it seems that employees with the least number of sick-related absences work in separate and "combi" offices where more than 80% of employees have individual workplaces.

The complete study is available for download here.

-kk-

  Studie: Vliv typu kanceláře na nemocnost zaměstnanců

  Větší vinu na šíření virů na pracovištích než zaměstnanci mají architekti kanceláří. Tak zní závěr studie vědců ze Stockholmské univerzity s názvem Office Design's Impact on Sick Leave Rates, která byla zveřejněna v odborném časopise Ergonomics. Studie se zaměřila na krátkodobou i dlouhodobou pracovní neschopnost přibližně dvou tisícovek zaměstnanců v sedmi typech kanceláří:

  1) samostatná kancelář

  2) sdílená kancelář (2-3 zaměstnanci)

  3) malá kancelář typu open-plan (4-9 zaměstnanců)

  4) středně velká kancelář typu open-plan (10-24 zaměstnanců)

  5) velká kancelář typu open-plan (více než 24 zaměstnanců)

  6) „flex-office“ (žádná individuální pracoviště)

  7) „combi-office“ (týmová práce, méně než 20 % zaměstnanců nemá své vlastní pracoviště)

  Ukázalo se, že otevřené kanceláře jsou obecně méně dobré pro zdraví zaměstnanců. Nejde přitom jen o šíření virů, ale také o zvýšený stres způsobený hlukem či nedostatkem soukromí. Ve všech třech velikostech kancelářích typu open plan bylo zaznamenáno zvýšené riziko krátkodobých pracovních neschopností, zvláště pak u žen. Kanceláře typu „flex-office“, v nichž zaměstnanci nemají žádná trvale přidělená pracoviště, se pak výrazně pojí s krátkodobými i dlouhodobými onemocněními mužů.

  Autoři studie upozorňují na to, že problematika příčin pracovní neschopnosti kancelářských zaměstnanců je jen velmi málo vědecky prozkoumána, přestože právě bílé límečky tvoří většinu pracovní síly západního světa. Víme sice, že absence souvisejí s faktory, jako jsou vysoké nároky na práci, nedostatečná kontrola nad výkonem práce, monotónnost pracovní činnosti nebo dokonce pohlaví zaměstnanců. Otázce vlivu fyzického prostředí je však třeba věnovat ještě další výzkum. Zatím se zdá, že zaměstnanci s nejmenším počtem absencí z důvodu pracovní neschopnosti pracují v samostatných kancelářích a kombinovaných kancelářích, kde má více než 80 % zaměstnanců své pevné pracoviště.

  Celá studie je k dispozici ke stažení zde.

  -kk-

  Zdroj: EHS Today - americký portál věnovaný ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci