Get rid of a mother's guilt

Zbavte se mateřské viny

Your maternity leave is over and you are returning to work. However, besides the joy of something new, mothers reentering the workforce often feel a sense of guilt and a lack of self-confidence. When I am back at work, won't I neglect my family? How should I handle both my work and family at the same time? How are the perfect mothers I can see around me doing it?

An interesting article on the topic of working mother guilt was published by psychologist Joyce Marter on psychcentral.com. She put together the following recommendations for insecure mothers.

 1. You don't have to feel guilty when you have done nothing wrong. Self-blame does not help you or anyone else.

 2. Think of the guilt as proof that you are a good mum. And a good mum is not to blame when she is not with her child 24 hours a day.

 3. Remind yourself that there is no perfect mum.

 4. Create your own mantra to repeat to yourself, such as: "I'm doing everything I can."

 5. Do not hesitate to ask others for help so that you can be with your children - either your husband or, for example, a cleaning lady.

 6. Maintain friendly relations with other mothers in your area, help one other.

 7. Realize that you can't be with your children every minute. The experience of being taken care of by someone else than you will only benefit them.

 8. Be a positive example for your children. Show that you can both work and be at home.

 9. Remind yourself that every mother is a strong woman who moves the world.

-kk-

  Zbavte se mateřské viny

  Skončila mateřská dovolená a maminka se vrací do práce. Vedle radosti z něčeho nového se však často dostavuje i pocit viny a nedostatku sebedůvěry. Když teď budu zase pracovat, nebudu zanedbávat svou rodinu? Jak mám zvládnout obojí najednou? Jak to dělají ty skvělé matky, které vidím kolem sebe?

  Zajímavý článek na téma mateřské viny publikovala psycholožka Joyce Marterová na serveru psychcentral.com. Pro nejisté maminky sestavila následující doporučení.

  1. Není třeba cítit vinu, když jste neudělala nic špatného. Sebeobviňování nepomůže vám ani nikomu jinému.

  2. Berte pocit viny jako důkaz toho, že jste dobrá máma. A dobrá máma se nemusí obviňovat, že není se svým dítětem 24 hodin denně.

  3. Připomínejte si, že žádná perfektní máma neexistuje.

  4. Vytvořte si vlastní mantru, kterou si budete opakovat. Například: „Dělám všechno, co můžu.“

  5. Neostýchejte se požádat o pomoc druhé, abyste se mohla věnovat dětem, ať už to bude váš manžel nebo třeba uklízečka.

  6. Udržujte přátelské vztahy s maminkami ve svém okolí, navzájem si pomáhejte.

  7. Uvědomte si, že se svými dětmi nemůžete být každou minutu. Zkušenost, kdy o ně bude pečovat někdo jiný, jim bude jen ku prospěchu.

  8. Buďte svým dětem pozitivním příkladem. Ukažte, že umíte pracovat i být doma.

  9. Připomínejte si, že každá maminka je silná žena, která hýbe světem.

  -kk-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví