Where to look for best practices in employee development?

Kde hledat best practices ve firemním vzdělávání?

When you are looking for examples of the best practices in your field, you should start by cooperating with the best people. In the spirit of this motto, clomedia.com asked experts on corporate training to share their best practices on how to find the best practices for employee development. The result was the following tips.

1. Talk to your colleagues

Everyone has a network of professional contacts, so start with yours. Ask your colleagues what employee development is like in their companies, who they cooperate with and what problems they solve.

2. Be an enthusiast

If you want to maintain access to the best practices, attend conferences, read professional literature, get involved in expert discussions and build relationships with professionals. Follow broader trends in your field.

3. Get inspired by big companies

Big companies have very sophisticated employee development programs. Even though they have very different budgets than you do, they can give you a lot of inspiration.

4. Get interested in management

Follow the latest research and studies on corporate governance. Read not only about how to train employees, but about management in general. You can reach local schools or professors focused on people management in organizations.

5. Do not copy others

Do not adopt the best practices of other companies without modifying them to suit your individual needs. Blind copying does not usually work.

6. Recruit experts to find vendors of educational activities

If you do not know how to choose your training supplier, appeal to companies that are experts. Discuss your ideas and needs with them and let them preselect your suppliers.

-kk-

  Kde hledat best practices ve firemním vzdělávání?

  Když někdo hledá příklady nejlepší praxe ve svém oboru, měl by začít tím, že bude spolupracovat s nejlepšími lidmi. V duchu tohoto hesla oslovil server clomedia.com odborníky na firemní vzdělávání, aby se podělili o best practices v tom, jak najít best practices pro účely vzdělávání ve firmách. Výsledkem jsou následující rady.

  1. Oslovte své známé

  Každý má známé ve svém oboru, proto začněte u těch svých. Ptejte se jich, jak vypadá rozvoj zaměstnanců u nich ve firmách, s kým spolupracují a jaké problémy řeší.

  2. Buďte nadšenci svého oboru

  Pokud si chcete udržet přístup k best practices, choďte na konference, čtěte odbornou literaturu, zapojujte se do odborných diskusí a budujte vztahy s odborníky. Sledujte širší trendy v celé profesi.

  3. Sledujte velké firmy

  Velké firmy mají velmi propracované programy vzdělávání zaměstnanců. I když mají zcela jiné rozpočty než vy, nabídnou vám skvělou inspiraci.

  4. Zajímejte se o management

  Sledujte nejnovější výzkumy a studie o řízení firem. Čtěte nejen o vzdělávání zaměstnanců, ale o managementu obecně. Můžete oslovit i školy nebo profesory, kteří se věnují řízení lidí v organizacích.

  5. Nekopírujte druhé

  Nepřejímejte best practices jiných firem bez toho, abyste si je upravili podle svých individuálních potřeb. Slepé kopírování většinou nefunguje.

  6. Najměte si odborníky, aby vám vybrali dodavatele vzdělávání

  Pokud sami nevíte, jak si vybrat svého dodavatele, oslovte firmy, které se se tím zabývají. Proberte s nimi své představy a potřeby a nechte si předvybrat dodavatele.

  -kk-

  Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání