"Boomerang employees": who are they and how do you manage them effectively?

„Bumerangoví zaměstnanci“: Kdo to je a jak je efektivně vést?

So-called "boomerang employees" have always been around; however, with the decline of the Covid-19 pandemic, their numbers have recently increased. What does this term mean and what should HR professionals know about them so they can be of maximum benefit to your company?

This text is based on an article on the Human Resources Director website.

Who are boomerang employees?

The term "boomerang employee" refers to a worker who leaves a company but after some time returns to it, usually to the same position. The time that elapses between leaving and rejoining is not defined and can be virtually any length.

This boomerang phenomenon has recently spread in parallel with the end of the coronavirus pandemic. After the normalisation of conditions, a number of people who, for various reasons, had been forced to leave their jobs returned to where they worked before the pandemic.

How do you effectively welcome back boomerang employees?

If an employee returns to your company after a hiatus, many things in onboarding can be bypassed, but several others cannot. Here are some tips on how to make the most of the returning employee's potential.

 • Prepare tailored onboarding. Depending on the length of the absence, it is usually not necessary for the employee to go through the same onboarding process as completely new employees. So prepare a shortened version of onboarding.
 • Inform the worker of important changes that have taken place. Summarise the most important changes that have taken place during their absence and let the worker know about them. Focus especially on those changes that have an impact on the employee's day-to-day work.
 • Take advantage of any new skills the worker may have. They will certainly have learned something new during the time spent away from your company. Even if they may have worked in a completely different industry, it is quite possible they have new skills and experience they can use in their job. Find out what new skills they have acquired and look for ways in which these can be used.

 

-mm-

  „Bumerangoví zaměstnanci“: Kdo to je a jak je efektivně vést?

  Takzvaní „bumerangoví zaměstnanci“ (v angličtině „boomerang employees“) tu byli vždy. S ústupem pandemie Covidu-19 jejich počet ale narostl. Co tento termín znamená a co byste o nich měli personalisté vědět, aby byli pro vaši firmu co možná největším přínosem?

  Tento text vychází z článku na webu Human Resources Director.

  Kdo to jsou bumerangoví zaměstnanci

  Termín „bumerangový zaměstnanec“ odkazuje na pracovníka, který odejde z firmy pryč, ale po čase se do ní zase vrátí. A to většinou na tu samou pozici. Čas, který uplyne mezi odchodem a opětovným příchodem pracovníka, není nijak definován a může být prakticky jakkoliv dlouhý.

  V nedávné době se fenomén návratu ve stylu bumerangu rozšířil paralelně s koncem koronavirové pandemie. Řada lidí, kteří byli z různých důvodů nuceni opustit svá pracovní místa, se po normalizaci poměrů zase vrátila zpátky tam, kde pracovali před pandemií.

  Jak bumerangové zaměstnance efektivně přivítat zpět ve vaší firmě?

  Jestliže se do vaší firmy po pauze vrátí některý zaměstnanec, řadu věcí v rámci onboardingu si můžete odpustit, řadu ale ne. Zde je několik tipů, jak potenciál navrátivšího se pracovníka využít do maxima.

  • Připravte jim onboarding ušitý na míru. V závislosti na délce absence většinou není třeba, aby pracovník procházel stejným procesem onboardingu, jako zcela noví pracovníci. Připravte proto pro dotyčného zkrácenou verzi onboardingu.
  • Informujte pracovníka o důležitých změnách, které se udály. Sesumírujte pracovníkovi nejdůležitější změny, které se za dobu jeho absence odehrály, a nechte jej se s nimi seznámit. Zaměřte se především na ty změny, které mají dopad na každodenní práci daného zaměstnance.
  • Využijte případné nové dovednosti pracovníka. Během doby, co byl pracovník mimo vaši firmu, se určitě něco nového naučil. I když třeba pracoval ve zcela jiném oboru, je dost možné, že má nové dovednosti a zkušenosti, které ve své práci využije. Zjistěte, jaké nové dovednosti pracovník získal, a najděte způsob, jak by se daly využít.

   

   

  -mm-

  Zdroj: Human Capital Magazine - australský server pro vedoucí pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Capital Magazine
  Štítky: O čem se mluví