Get up, exercise and get motivated: A morning routine that will boost your energy for the upcoming day

Vstávání, pohyb a motivace: Ranní rutina, která vám dodá energii do nastávajícího dne

It is surprising to what extent our morning activities define how well we will be able to function throughout the day. If the way you get up leaves you feeling demotivated, tired and lethargic, try the following morning routine that will help you regain your motivation to face the new day.

Get up early

Research suggests that people who get up early are generally more successful, happier and mentally healthier than people who like to sleep in. However, Fast Company says you must, of course, adjust the time you go to bed accordingly.

Breakfast

Do not skip breakfast. Eat easily digestible, nutritious foods that give you back the energy you lost fasting during your many hours of sleep.

Exercise

With light, regular morning exercise you make it clear to your body that sleep has finished, and you will activate your mental and physical strength faster.

Have everything ready in advance

In order to avoid having to make many decisions in the morning, try to have as much as possible ready in advance – clothing, the stuff you take to work, breakfast, your plan for the day.

Specific goals

You should set a goal for the following day to focus on. The vision of a mission accomplished will drive you forward. For instance: “Today I will prepare all the necessary documentation for those three new hires that will start in three weeks”.

 

-mm-

  Vstávání, pohyb a motivace: Ranní rutina, která vám dodá energii do nastávajícího dne

  Je až s podivem, do jaké míry ovlivňují naše ranní aktivity to, jakým způsobem budeme schopni fungovat během celého dne. Pokud vstáváte špatně, cítíte se demotivovaní, unavení a bez energie, zkuste následující ranní rituály, které vám navrátí ztracenou motivaci čelit nástrahám daného dne.

  Brzké vstávání

  Průzkumy ukazují, že lidé, co dříve vstávají, jsou obecně úspěšnější, spokojenější a psychicky zdravější, než lidé, kteří si rádi přispí. Podle serveru Fast Company samozřejmě musíte náležitě upravit i čas, kdy jdete spát.

  Snídaně

  Nevynechávejte snídani. Jezte rychle stravitelné, nutričně hodnotné potraviny, které vám rychle dodají energii ztracenou během mnoha hodin bez jídla během spánku.

  Cvičení

  Pravidelným lehkým ranním cvičením dáte tělu najevo, že čas spánku skončil, a urychlíte tak aktivaci vašich mentálních i fyzických sil.

  Vše připraveno dopředu

  Abyste se ráno pokud možno vyhnuli nutnosti dělat hodně rozhodnutí, připravte si vše, co jde, předem – oblečení, věci do práce, snídani, pracovní plán.

  Jasný cíl

  Již den předem si na daný den určete hlavní cíl, ke kterému budete směřovat aktivity. Vidina splněného úkolu vás bude hnát dopředu. Například: „Dnes připravím všechny podklady pro ty tři nové zaměstnance, co nastupují za tři týdny.“

   

   

  -mm-

  Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery

  Štítky: Zajímavosti