End bad habits for good: how finally to break a bad habit

Zatočte se špatnými návyky jednou provždy: Jak se konečně zbavit zlozvyku

Everyone has some bad habit. It is in our nature. Unfortunately, if you do nothing about your bad habits, they can, in the long run, have a highly negative influence on your personal life, health, and career prospects too. Habits are persistent and it is never easy to get rid of the bad ones. So here is a step-by-step guide on how to break a bad habit once and for all.

This text is based on a LinkedIn Pulse article.

First of all, identify your bad habits

The first step is identifying the bad habits, which need not be as easy as it might seem. Consider the core of the problems you are facing, and what bad habits of yours are to blame for these problems.

Set up targets you want to achieve

What are your goals? Do you want to eliminate the habit altogether, or just reduce it? Can your goal be expressed exactly, in numbers? It is always better to proceed according to a system than blindly.

Make changes gradually

Don't turn your life upside down all at once. Proceed step by step, and only after successfully making a small change, proceed further. Efforts to change everything all in one go will most likely end in failure.

Consider what will replace the bad habit

Before making a change, think about what you will be doing from then on instead of the bad habit. If you leave a void space in lieu of it, you are likely to lapse into the bad habit again. People often make the mistake of focusing too much on what not to do without having any plan for what they will do instead.

Be in touch with someone you trust

The more the merrier. If you are serious about making a change in your habits, you should discuss the situation with someone and continuously track developments. This person might be a colleague, acquaintance, family member or professional coach.

 

-mm-

  Zatočte se špatnými návyky jednou provždy: Jak se konečně zbavit zlozvyku

  Každý člověk má nějaký špatný návyk. Je to naše přirozenost. Bohužel, pokud ale se svými zlozvyky nic neděláme, mohou mít v dlouhodobém měřítku vysoce negativní dopad na náš osobní život, na naše zdraví i na náš kariérní rozvoj. Zvyk je ale železná košile a odbourat se zlozvyků nikdy není úplně jednoduché. Zde je detailní návod, jak krok po kroku se zlozvykem navždy skoncovat.

  Tento text vychází z článku na LinkedIn Pulse.

  V prvé řadě své zlozvyky identifikujte

  Prvním krokem je samotná identifikace zlozvyků, což nemusí být tak lehké, jak se zdá. Zamyslete se nad tím, co je jádro problémů, kterým musíte čelit, a které vaše zvyky mají tyto problémy na svědomí.

  Určete, jakých cílů chcete dosáhnout

  Jaké jsou vlastně vaše cíle? Chcete eliminovat zvyk úplně, nebo jej omezit? Lze nějak váš cíl vyjádřit exaktně, číselně? Vždy se lépe postupuje podle systému, než naslepo.

  Změny zavádějte postupně

  Nepřekopejte celý váš život najednou. Postupujte po krocích a teprve když se vám podaří udělat jednu drobnou změnu, pokračujte dále. Jestliže se budete snažit udělat všechny změny hned a najednou, mnohem pravděpodobněji to celé skončí nezdarem.

  Vymyslete, čím zlozvyk nahradíte

  Před samotnou změnou si rozmyslete, co místo zlozvyku budete dělat. Pokud necháte místo zlozvyku jen prázdné místo, může se vám snadno stát, že do něj sklouznete znovu. Lidé často dělají tu chybu, že se příliš soustředí na to, co nedělat, a nemají žádný plán na to, čím zlozvyk nahradí.

  Buďte v kontaktu s někým, komu důvěřujete

  Ve více lidech se to lépe táhne. Pokud to se změnou ve vašich zvycích myslíte vážně, měli byste se o dané problematice s někým bavit a průběžně sledovat váš vývoj. Ať už se bude jednat o kolegu, známého, člena rodiny nebo i profesionálního kouče.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Zajímavosti