AJŠA chystá normu pro kvalitní jazykové školy, zvolila nové vedení

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.

AJŠA – Asociace jazykových škol a agentur ČR připravuje normu pro certifikování kvalitních jazykových škol. Byly představeny prvky budoucí normy, nastaven časový harmonogram.

Na svém posledním zasedání nové vedení AJŠA představilo konkrétní obrysy budoucí certifikace. Proběhla další diskuse a byl nastaven časový harmonogram. AJŠA se již dohodla na základních stavebních prvcích budoucí normy zajišťující a kontrolující kvalitu členských jazykových škol. Rada odsouhlasila harmonogram certifikace s předběžným cílem dokončení prací nad normou ke konci roku 2011. Cílem je implementace normy v 1. pololetí 2012. Asociace tímto dává jasně na zřetel své další směřování – nastavení kvalitativních měřítek pro členské školy.

Rada AJŠA, jakožto nejvyšší orgán asociace, také zvolila nové prezidium ve složení Petra Padolsky z Prahy, Michal Ivasienko z Rokycan, Marcela Hergeselová z Mostu a Martin Kočí z Hodonína. Prezidentem se stal Ondřej Kuchař z Prahy. Nově vytvořenou funkci tiskového mluvčího zaujal Petr Pasek z Ostravy.

Nový prezident AJŠA Ondřej Kuchař ke svému zvolení říká: "Kandidoval jsem na prezidenta asociace, protože chci aktivně formovat nastavení kvalitativních měřítek budoucí normy. Dále se zaměřím na pozitivní komunikaci dovnitř i ven asociace. Za důležité také považuji současnou profesionalizaci asociace."

Rada dále rozhodla o podstatném zvýšení členského příspěvku. Důvodem je finanční náročnost zavádění nové normy a dále profesionalizace asociace. Rada dále diskutovala náplň tajemníka AJŠA, který bude mít na starosti operativní provoz asociace a bude nápomocen dalšímu rozvoji asociace.

 

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.
Hroznová 28
370 01 České Budějovice
http://www.ajsa.cz

 

Kontakt:
Petr Pasek, tiskový mluvčí
e-mail: petr.pasek@slune.cz, tel.: 777 758 631

Ondřej Kuchař, prezident asociace
e-mail: kuchar@j-c-l.cz, tel.: 608 862 697

 

Zdroj: AJŠA - AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur České republiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje AJŠA