Asociace jazykových škol představila normu kvalitní jazykové školy

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur představila normu, podle které se budou certifikovat kvalitní jazykové školy. Prezidium společně se členy asociace a renomovanou nadnárodní certifikační společností Bureau Veritas normu vyvíjelo téměř rok. Samotnou certifikaci asociace spustí během jara 2012. Stane se tím jedinou certifikovanou asociací s certifikovanými členy.

AJŠA půjde cestou externí certifikace, která jediná zaručí opravdovou kvalitu, objektivitu a důvěryhodnost, a která tak bude potvrzena a kontrolována externí autoritou. AJŠA nepodporuje inspekční schémata, která se až dosud používala jako normativ, a která nezaručují objektivitu, jelikož se členové „kontrolují“ navzájem. Asociace tímto jasně dává najevo své další směřování – po zavedení Kodexu kvality zavádí vyšší kvalitativní měřítka pro členské školy.

Na svém 14. výjezdním zasedání v Českých Budějovicích se také prezentovala certifikační společnost, která bude certifikaci zajišťovat. Prezident asociace Ondřej Kuchař k tomu dodává: „Byly představeny všechny konkrétní prvky rodící se normy. Proběhla další diskuse a byl nastaven časový harmonogram. Jsme také rádi, že celý certifikační proces je a bude plně hrazen z prostředků asociace, tzn. že bude zadarmo pro naše členy.“

Druhou hlavní částí programu bylo řešení palčivých problémů současného jazykového trhu, např. pomaturitní studium, uznávání jazykových zkoušek namísto maturity, bojkotování výběrových řízení zaměřených jen na cenu a ne na kvalitu dodávaných služeb, spolupráce s ACERT, společné nákupy pro asociaci a další interní záležitosti.

AJŠA je největší profesní sdružení jazykových škol v České republice. V současnosti sdružuje 35 řádných členů a 3 partnery. Od roku 2012 bude jako jediná asociace na českém trhu zaručovat kvalitu prostřednictvím externího certifikačního subjektu na základě normy.

AJŠA Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o.s.

Hroznová 28

370 01 České Budějovice

http://www.ajsa.cz

Kontakt:

Petr Pasek, tiskový mluvčí

e-mail: petr.pasek@slune.cz, tel.: 777 758 631

Ondřej Kuchař, prezident asociace

e-mail: kuchar@j-c-l.cz, tel.: 608 862 697

Zdroj: AJŠA - AJŠA - Asociace jazykových škol a agentur České republiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje AJŠA