6 steps to fail getting a new job

6 kroků ke ztrátě šance na novou práci

Job seekers want to make a good impression on recruiters. However, in order to get a new job quickly and to beat dozens of at least as good competitors, they make unnecessary mistakes. Recruiters know these mistakes very well because they keep repeating. Applicants who commit these mistakes are therefore not taken into further consideration. They, however, are often not aware of the specific mistakes, so they tend to repeat them the next time. Let's take a look at the most common job applicants' mistakes which continually annoy recruiters according to the Undercover Recruiter website.

1. Missing information

People usually look for jobs on the Internet. However, in addition to the basic information available in newspapers, online job ads usually contain links to more information about the company and the particular job. Job applicants should study all this information and only then contact the recruiter. Although he does not say it, the recruiter will be disappointed to have a phone conversation with you about things you should have known.

2. Unwillingness to listen

Whether you have your first conversation with a recruiter on the phone or face to face, you will probably have many questions about the job offer. Questioning is definitely okay, ask for whatever you are interested in. But as soon as you ask a question, stop talking and listen. Do not keep on showing off how great you are and that you know everything.

3. Poor CV

How many times have you heard that you should prepare your CV individually for each company and position? Surely many times. However, how many times have you done that? The CV you keep on sending everywhere may already be circulating among recruiters as an example of how not to write a CV. If you are updating you CV for each specific company, it's great. At the same time, never send any of the previous versions with the name of another company. Read more about poor CVs here.

4. Not attending an interview

This advice is simple basics. If, for a serious reason, you can't attend a scheduled interview, make your excuse in advance. Not giving any reason for not attending is inexcusable. Neither should you call that you can't come shortly before the meeting starts. In such a case, actively try to agree on another date.

5. Insufficient preparation

Always keep in mind that labor market competition is huge. If you do not prepare well for the interview, someone else surely will. Try to prepare as much information about yourself as possible in relation to the proposed job and also find out as much as possible about the company. Try to act positive. Also, avoid any gossip about your former employers.

6. Refusing the offer

Of course you do not have to accept the offer. However, do not refuse it rudely, without serious reasons. This is especially true if you use the services of a recruitment agency. A representative of the agency has already devoted much time to you and pre-selected job offers that might interest you. Legitimate reasons for refusing such offers include another offer or disagreement with the proposed working conditions.

Finally one more recommendation for cooperating with a recruitment agency. Do not call the agency every day to ask when they will find you a job. They know about you and are working on it.

Can you think of another mistake job applicants should be aware of?

-kk-

  6 kroků ke ztrátě šance na novou práci

  Většina uchazečů o zaměstnání chce na náboráře udělat dobrý dojem. Ve snaze získat novou práci co nejdříve a zvítězit nad desítkami minimálně stejně dobrých konkurentů se však uchazeči dopouštějí zbytečných chyb. Náboráři tyto chyby velmi dobře znají, protože se stále opakují. Uchazeče, kteří se těch chyb dopouštějí, proto rovnou vyřazují. Uchazeč se však o konkrétní chybě většinou nedozví, a tak ji udělá i příště. Pojďme si proto představit nejčastější chyby uchazečů, které dokáží spolehlivě odradit náboráře dle serveru Undercover Recruiter.

  1. Chybějící informace

  Lidé většinou hledají nabídky práce na internetu. Inzeráty na webu však kromě základních informací, které běžně nalézáme například v tištěných novinách, většinou obsahuji i odkazy na více informací o firmě a nabízené pozici. Uchazeč by si měl prostudovat všechny tyto informace a teprve pak se obracet na náboráře. I když to nedá najevo, náborář nebude nijak nadšen, že vám musí do telefonu vysvětlovat něco, co jste si mohli přečíst sami.

  2. Neschopnost poslouchat

  Ať už budete s náborářem poprvé jednat telefonicky nebo tváří v tvář, jistě budete mít řadu otázek o nabízené práci. Ptát se je rozhodně v pořádku, ptejte se na vše, co vás zajímá. Jakmile však položíte otázku, přestaňte mluvit a poslouchejte. Nesnažte se stále upozorňovat na to, jak jste skvělí a všechno víte.

  3. Špatný životopis

  Kolikrát jste již četli, že životopis byste měli vždy připravovat na míru s ohledem na konkrétní firmu a pozici? Jistě mnohokrát. Kolikrát jste to však udělali? Možná, že životopis, který posíláte všude, už koluje mezi náboráři jako odstrašující příklad. Pokud poctivě upravujete životopis pro konkrétní firmy, je to skvělé. Zároveň si však dávejte pozor, abyste neodeslali některou z předchozích verzí, která bude mít v názvu jinou firmu. Více o chybách v životopisech zde.

  4. Neúčast na pohovoru

  Zde je rada jednoduchá. Pokud se z nějakého vážného důvodu nemůžete dostavit na domluvený pohovor, předem a včas se omluvte. Neozvete-li se vůbec, je to neomluvitelné. Ani telefonovat chvíli před schůzkou, že nedorazíte, není nejlepší. V takovém případě buďte aktivní a snažte se domluvit na jiném termínu.

  5. Nedostatečná příprava

  Vždy mějte na paměti, že konkurence na trhu práce je obrovská. Pokud se na pohovor dobře nepřipravíte, někdo jiný to jistě udělá. Snažte se připravit co nejvíce informaci o sobě ve vztahu k nabízené práci a také zjistit co nejvíce firmě. Snažte se působit především kladně. Vyvarujte se jakýchkoli pomluv, například ve vztahu k bývalým zaměstnavatelům.

  6. Odmítnutí nabídky

  Samozřejmě, že nabídku nemusíte přijmout. Neodmítejte však unáhleně a bez vážných důvodů. Platí to zejména v případě, že spolupracujete se zástupcem personální agentury. Tento člověk vám již věnoval hodně času a pečlivě vám předvybral pracovní nabídky, které by vás mohly zajímat. Za legitimní důvody lze pokládat jinou nabídku nebo nesouhlas s navrhovanými pracovními podmínkami.

  A ještě jedno doporučení pro případ spolupráce s personální agenturou na závěr. Nebombardujte agenturu telefonáty, kdy už vám najde práci. Vědí o vás a pracují na tom.

  Napadají vás ještě další chyby, na které by si uchazeči o práci měli dát pozor?

  -kk-

  Zdroj: The Undercover Recruiter - populární britský blog věnovaný náboru a rozvoji kariéry