Selecting candidates wisely means beginning with a reference check

Jak si nenaběhnout s referencemi při přijímání zaměstnanců

The process of checking references enables you to get the information you need about candidates for the job you are offering. The management.about.com website states that it is good for the selection process when candidates know you are going to talk with their former managers.

The charade of providing and checking references

Candidates will always give you a list of individuals that are pre-screened and will give you positive reviews. Candidates pick their references and often even tell them what they should say in order to make the candidate to look as suitable as possible. Managers don't usually check references, or they leave the job of reference checks to the HR department. All in all, the hiring HR is likely to get only sanitized and even fabricated information. And anyway, many companies only verify employment dates, with no references. How should you use the references more effectively?

The threat of reference check – TORC method

 1. When there is the very first phone screen, all candidates are told that as the process continues, they will be asked to provide the names of all their former managers and to set up a phone call with them and the hiring manager.
 2. At the interview, candidates are requested to provide those names.
 3. Candidates are also asked to assess what his key strengths and weaknesses were back then.
 4. Now it is time for the candidate to get in touch with their former managers and set up calls with the HR department.
 5. Each of the former managers is asked the same question as the candidate – what his greatest strengths and weaknesses were when he worked for the manager.

Why this method is effective

Great employees usually have good relationships with their managers. They leave for pull reasons such as better opportunities and they keep in touch with their former superiors. Both a great candidate and his former manager are usually willing to talk. On the other hand, troublemakers don’t have strong relationships with their former superiors and won’t admit to any shortcomings. They are less likely to be able to get in touch with their former bosses.

-jk-

  Jak si nenaběhnout s referencemi při přijímání zaměstnanců

  Proces ověřování referencí vám umožní přijmout právě ty kandidáty, o které stojíte. Jak ale tento proces správně nastavit? Web management.about.com tvrdí, že pokud kandidáti předem vědí, že s jejich bývalými manažery budete přímo mluvit, je to pro proces výběru jen dobře.

  Reference jsou často jen šarádou

  Když kandidáti předem vědí, že chcete reference, většinou odevzdají seznam lidí, které znají a které si obešli, takže jim dají pozitivní hodnocení. Často se dokonce domlouvají na tom, co přesně zmínit, aby daný kandidát pro obsazovanou pozici vypadal co nejlépe. Když to tak není, manažeři často přenechají reference HR oddělení. Nakonec ale HR oddělení firmy, která hledá zaměstnance, obdrží informace které jsou vybrané nebo dokonce rovnou upravené na míru. A mnoho dalších firem pro jistotu zase jen poskytne ověření data nástupu a výstupu daného zaměstnance bez jakéhokoliv hodnocení. Jak tedy pracovat s referencemi efektivněji?

  Threat of reference check (TORC) – Metoda hrozby ověření referencí

  1. Hned při prvním telefonickém kontaktu jsou uchazeči upozorněni, že v průběhu výběru budou požádáni o to, aby poskytli jména svých předchozích manažerů a poskytli na ně kontakt.
  2. Během pohovoru tato jména kandidát následně poskytne.
  3. Kandidáti jsou dále požádáni, aby zhodnotili své silné a slabé stránky v minulosti.
  4. Teď je na kandidátech, aby se obrátili na své bývalé nadřízené a zařídili jejich hovor s náborovým HR oddělením.
  5. Každý z předchozích nadřízených je dotázán na to, co považoval v době, kdy pro něj daný kandidát pracoval, za jeho klíčové přednosti a slabiny.

  Proč tato metoda funguje

  Dobří a schopní zaměstnanci obvykle mají se svými nadřízenými dobrý vztah. Odcházejí, protože je přetáhne nějaká lepší možnost, ne protože by byli neschopní. Také častěji bývají se svými bývalými nadřízenými v kontaktu. Potom jsou oni i bývalí manažeři ochotnější mluvit. Na druhé straně jsou problémoví zaměstnanci, kteří nemají se svými bývalými šéfy tak dobré vztahy a kteří nepřiznávají své nedostatky. Ti mají také větší problémy sehnat kontakt na své předchozí šéfy – možná proto, že ani nechtějí.

  -jk-

  Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu