Jak si nenaběhnout s referencemi při přijímání zaměstnanců

Ilustrační snímek

Proces ověřování referencí vám umožní přijmout právě ty kandidáty, o které stojíte. Jak ale tento proces správně nastavit? Web management.about.com tvrdí, že pokud kandidáti předem vědí, že s jejich bývalými manažery budete přímo mluvit, je to pro proces výběru jen dobře.

Reference jsou často jen šarádou

Když kandidáti předem vědí, že chcete reference, většinou odevzdají seznam lidí, které znají a které si obešli, takže jim dají pozitivní hodnocení. Často se dokonce domlouvají na tom, co přesně zmínit, aby daný kandidát pro obsazovanou pozici vypadal co nejlépe. Když to tak není, manažeři často přenechají reference HR oddělení. Nakonec ale HR oddělení firmy, která hledá zaměstnance, obdrží informace které jsou vybrané nebo dokonce rovnou upravené na míru. A mnoho dalších firem pro jistotu zase jen poskytne ověření data nástupu a výstupu daného zaměstnance bez jakéhokoliv hodnocení. Jak tedy pracovat s referencemi efektivněji?

Threat of reference check (TORC) – Metoda hrozby ověření referencí

  1. Hned při prvním telefonickém kontaktu jsou uchazeči upozorněni, že v průběhu výběru budou požádáni o to, aby poskytli jména svých předchozích manažerů a poskytli na ně kontakt.
  2. Během pohovoru tato jména kandidát následně poskytne.
  3. Kandidáti jsou dále požádáni, aby zhodnotili své silné a slabé stránky v minulosti.
  4. Teď je na kandidátech, aby se obrátili na své bývalé nadřízené a zařídili jejich hovor s náborovým HR oddělením.
  5. Každý z předchozích nadřízených je dotázán na to, co považoval v době, kdy pro něj daný kandidát pracoval, za jeho klíčové přednosti a slabiny.

Proč tato metoda funguje

Dobří a schopní zaměstnanci obvykle mají se svými nadřízenými dobrý vztah. Odcházejí, protože je přetáhne nějaká lepší možnost, ne protože by byli neschopní. Také častěji bývají se svými bývalými nadřízenými v kontaktu. Potom jsou oni i bývalí manažeři ochotnější mluvit. Na druhé straně jsou problémoví zaměstnanci, kteří nemají se svými bývalými šéfy tak dobré vztahy a kteří nepřiznávají své nedostatky. Ti mají také větší problémy sehnat kontakt na své předchozí šéfy – možná proto, že ani nechtějí.

-jk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management