Balance is not only for parents

Rovnováha není jen pro rodiče

The need to search for a work-life balance is mostly mentioned in relation to employees who have children. A lack of time for leisure activities and relaxation is, however, not only an issue for parents with children but also for single employees without families. That is according to a recent research by the Michigan State University entitled From "Work-Family" to "Work-Life": Broadening our Conceptualization and Measurement which states that the number of single employees with not enough time or energy for leisure activities rises just today. According to the psychcentral.com website that reported about the study, that leads to anxiety and depression in the long term.

Co-author of the study, psychologist Jessica Keeney explains that traditionally, companies tried to help their employees balance work and family but now it is really work and personal life, regardless of the family. According to her, organizations should offer benefits such as flexible working hours not only to parents but also to those who want to devote their free time to any of their interests such as sports.

The member of employees who are single and living alone is increasing worldwide. Often, they are female manager. The study of the psychologists from the Michigan State University showed that inflexible work is reflected negatively on both parents and singles in three key areas - health (exercise, doctor visits), family and friends and leisure (sports, reading, watching TV and other hobbies).

-kk-

  Rovnováha není jen pro rodiče

  O potřebě hledání rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem se nejčastěji mluví v souvislosti se zaměstnanci, kteří mají děti. Nedostatek času na mimopracovní aktivity a odpočinek však stejně jako rodiče s dětmi mají i svobodní zaměstnanci bez rodin. Upozornil na to nedávný výzkum americké Michigan State University s názvem From “Work-Family” to “Work-Life”: Broadening our Conceptualization and Measurement, podle něhož právě v dnešní době stoupá počet svobodných zaměstnanců, kterým nebývá čas ani energie na mimopracovní zájmy. Podle serveru psychcentral.com, který o výzkumu informoval, to z dlouhodobého hlediska vede ke vzniku úzkostí a depresí.

  Spoluautorka studie, psycholožka Jessica Keeneyová vysvětluje, že tradičně se firmy snažily pomáhat svým zaměstnancům vyvážit práci a rodinu, nyní však jde skutečně o práci a osobní život bez ohledu na rodinu. Organizace by podle ní měly nabízet benefity, jako je například pružná pracovní doba, nejen rodičům, ale i těm, kteří se ve volném čase chtějí věnovat jakémukoli ze svých zájmů, například sportu.

  Zaměstnanců, kteří jsou svobodní a žijí sami přibývá, po celém světě. Často se jedná o ženy-manažerky. Studie psychologů z Michigan State University ukázala, že nepružná práce se u rodičů i nerodičů odráží negativně ve třech základních oblastech – zdraví (cvičení, návštěvy lékaře), rodina a přátelé a volný čas (sport, čtení, sledování televize a další koníčky).

  -kk-

  Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví