How to persuade employees to live healthily

Jak přesvědčit zaměstnance, aby žili zdravě

If you employ appropriate measures and offer rewards, you really can succeed in getting your employees both to adopt and subsequently maintain healthy behaviours.

Why should your staff’s health be of interest to you? Because it helps to maximise the engagement, productivity and happiness of your employees.

Encouraging healthy habits

The key is to think about how you can nudge your staff into repeating a desired behaviour today and in the days which follow. As with resolutions, we usually want to stick to something that is beneficial for us, such as more exercising or saving money.

However, we fail to pick a resolution that we could actually sustain; therefore, we should not choose the most challenging aims. Often our beloved habits are what make us fail to follow through with the goals we chose.

An article on the website of the INSEAD business school focused on how to sustain healthy habits. For the best results, we need to promote healthy habits and simultaneously drop the unhealthy ones.

Offer rewards and make it fun

Providing people with information is not enough. To change the habits of your employees, you need to create opportunities for the consistent repetition of healthy behaviours. Furthermore, these behaviours should be rewarded.

You might offer incentives to cycle to work regularly by partnering with a bike-sharing enterprise. You could also subsidise what your staff eat in order to make delicious and healthy food the standard option.

Make healthy actions easy and enjoyable: it can be something as simple as providing fresh fruit. When both conditions are met, your employees will form healthy habits.

By making repetition easy, you will help your employees to sustain their habits. You can also try to tie a new healthy behaviour to an already existing habit. You could, for example, encourage people to schedule walking meetings or teach them how to recognise signs of stress in themselves.

To promote more sport, many firms offer competitions and challenges, thus adding a fun factor to the programme. Rewards need to be immediate; they also work better if they are not always automatic but sometimes given at random intervals.

-jk-

  Jak přesvědčit zaměstnance, aby žili zdravě

  Použijete-li vhodná opatření a nabídnete odměny, můžete v podpoře a vedení zaměstnanců ke zdravému životnímu skutečně uspět. Zdravé návyky jim pak také skutečně vydrží.

  Proč by vás mělo zdraví vašich lidí zajímat? Pomáhá totiž maximalizovat jejich angažovanost, produktivitu i spokojenost.

  Jak podporovat zdravé návyky

  Klíčové je přemýšlet o tom, jak můžete zaměstnance popostrčit k tomu, aby se zdravě chovali nejen dnes, ale i v budoucnu. Není dobré stanovovat si velké abstraktní cíle jako u předsevzetí, kdy obvykle chceme dosáhnout něčeho, co je pro nás dobré. To bývá třeba více cvičit nebo si naspořit víc peněz.

  Při tomto velikášském přístupu se nám většinou nepodaří skutečně vše dodržet a my tak neuspějeme. Neměli bychom si proto vybírat ty nejnáročnější cíle. Často nám jejich dosažení znemožní naše milované návyky, které nás donutí upustit od cílů, které jsme si tak ambiciózně zvolili.

  Na to, jak si zdravé návyky udržet, se zaměřil článek zveřejněný na webu mezinárodní MBA školy INSEAD. Pro dosažení nejlepších výsledků musíme podporovat zdravé návyky a současně se snažit odstranit ty nezdravé.

  Poskytněte odměny a zábavu

  Dostat k lidem informace, to nestačí. Chcete-li změnit návyky zaměstnanců, musíte vytvořit příležitosti pro důsledné opakování zdravých vzorců chování. Navíc by toto chování mělo být odměňováno.

  Můžete tak např. pobídnout k pravidelnému dojíždění do práce na kole tím, že navážete partnerskou spolupráci s firmou pro sdílení kol. Můžete také dotovat to, co vaši zaměstnanci jedí. Když se lahodná a přitom zdravá výživa stane standardní obědovou volbou, máte vyhráno.

  Udělejte z toho, co je zdraví prospěšné, něco, co je zároveň snadné a příjemné – stačí třeba úplně jednoduše poskytnout zaměstnancům čerstvé ovoce. Když budou splněny obě podmínky a zdravé chování bude snadné a příjemné, zaměstnanci si budou zdravé návyky vytvářet rychle.

  Aby si zaměstnanci dokázali udržet žádoucí návyky, musí pro ně být snadné tyto návyky opakovat. Můžete se také pokusit spojit nový zdravý návyk se zvykem, který už existuje – například povzbudit své lidi, aby si plánovali porady, při kterých se chodí. Nebo je naučte, jak u sebe mohou včas rozpoznat známky stresu.

  Chcete-li podporovat sport, mnoho firem to dělá tak, že nabízejí různé soutěže a výzvy. Přidávají tak ke zdraví faktor zábavy. Odměny by měly být okamžité a úplně nejlépe fungují, když zároveň nejsou automatické, ale jsou udělovány v tak trochu náhodných intervalech.

  -jk-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace