Five things to focus on when interviewing a candidate

5 věcí, na které byste se měli při pohovoru s kandidátem zaměřit

A CV, education and motivation letter can offer a lot of information about a candidate but usually you will only learn what they are really like at a job interview when you can ask about things you have read in between the lines in the materials they sent you. By using appropriate questions you can gain a better understanding about the working style and personality of a candidate (assuming you know what to focus on during the interview and how to ask the right questions). Here are five things you should try to learn about a candidate during an interview.

Fit with the company culture

One of the most important things you must learn in the interview is whether the candidate fits the team in terms of their personality, in other words whether their style, attitude and priorities are compatible with the company culture you are promoting.

Working style of the candidate and their preferred way of being managed

As Entrepreneur states, it is also necessary to learn how the candidate works and whether they will be okay with the management style of their future boss. Does the candidate work best on their own, or are they a team player who needs to rely on others? You must take these findings into consideration when deciding whether the candidate fits the team.

Basic priorities and motivators of the candidate

At the same time you must know what it is that motivates the candidate. If you work for a non-profit organisation with little scope for financial rewarding of employees, then it emerges at the interview that the candidate's primarily motivation is money, you can easily guess that even if you do reach an agreement now and the candidate is hired, this discrepancy will sooner or later make itself felt.

Self-reflection and attitude towards personal development and education

A good worker should be capable of self-reflection and wish to develop further, especially if you are, for example, an innovative company that takes pride in coming up with new ideas and solutions. Learn how the candidate feels about personal development and whether their attitude fits the role.

Necessary hard skills

Everything mentioned so far refers to the candidate's soft skills. But of course you must also ensure they possess all the hard skills necessary for their new role and know how to use them in practice.

 

-mm-

  5 věcí, na které byste se měli při pohovoru s kandidátem zaměřit

  Životopis, vzdělání a motivační dopis vám toho o kandidátovi hodně napoví, ale o jakého člověka se skutečně jedná se většinou dozvíte stejně až během pracovního pohovoru. Během něj máte příležitost doptat se na věci, které jste ze zaslaných dokumentů vyčetli mezi řádky, a pomocí správně pokládaných otázek se dobrat lepší představy o charakteru a pracovním stylu daného kandidáta. Tedy za předpokladu, že víte, jak se ptát a na co se při pohovoru zaměřit. Zde je pět věcí, které byste se měli snažit o uchazeči na pohovoru dozvědět.

  Shoda s firemní kulturou vaší společnosti

  Jednou z nejdůležitějších věcí, které musíte během pohovoru zjistit, je jestli se kandidát hodí do firmy i do týmu lidsky. Tedy jestli jsou jeho styl, přístup a priority kompatibilní s firemní kulturou, která ve společnosti vládne a kterou se snažíte prosazovat.

  Pracovní styl kandidáta a jím preferovaný styl řízení

  Jak uvádí Entrepreneur, nutné je také prozkoumat, jakým způsobem daný kandidát pracuje a jestli mu bude vyhovovat styl řízení, který praktikuje jeho budoucí nadřízený. Je kandidát spíše samostatným pracovníkem, který si jede po vlastní ose, nebo je to vyloženě týmový hráč, který se rád spoléhá na ostatní? Tato zjištění je potřeba vzít v potaz při rozhodování, jestli se daný kandidát hodí do týmu.

  Základní priority a motivátory uchazeče

  Zároveň musíte i vědět, co uchazeče motivuje. Pokud pracujete pro neziskovou organizaci s méně širokými možnostmi finančního ohodnocení zaměstnanců, ale z pohovoru vyplývá, že kandidáta motivují primárně peníze, můžete z toho odtušit, že i kdyby jste teď našli shodu a zaměstnanec byl přijat, dříve nebo později by se tento rozkol určitě projevil.

  Sebereflexe a přístup k osobnímu rozvoji a vzdělávání

  Dobrý pracovník by měl mít schopnost sebereflexe a měl by se chtít dále rozvíjet. Zvláště pokud jste například inovativní firma, která si zakládá na tom, že vymýšlí nové postupy a přichází s novými řešeními. Zjistěte tedy, jak na tom kandidát je z hlediska názoru na osobní rozvoj, a jestli tento jeho přístup odpovídá tomu, co se od něj očekává.

  Potřebné hard skills

  Vše, co jsme dosud uvedli, se týká měkkých dovedností kandidáta. Samozřejmě je ale nutné ujistit se, že kandidát disponuje i potřebnými tvrdými dovednostmi pro výkon svého povolání a že je umí i využít v praxi.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com