How to detect a suitable candidate for a business position

Jak poznáte vhodného kandidáta na obchodní pozici

Are you trying to fill the position of a sales representative or account manager at your company? Do you want to choose the best possible candidate and are you thinking about what parameters you should use for selection, especially if the applications you have are from people with no work experience in sales? Here are some signals that tell you the given candidate might be suitable for a sales position.

High emotional intelligence

As the Harvard Business Review states, a good salesperson must be able to work well with emotions, both those of clients and their own. A good candidate for a sales position knows their own emotions, they can contain themselves, being able to motivate themselves at the right time and calm down when feeling nervous. Such a candidate can also read well the emotions of other people, get on the same wavelength as them, and influence people they are talking to on an emotional level.

Variety of work experience

It is said that a good salesperson can sell anything. This means, among other things, that they need to know a lot about many different fields. A good salesperson must also be able to digest many details at once and talk to anybody about virtually anything. This means good salespeople have frequently had a number of different, seemingly unconnected jobs. Such variety of job experience often demonstrates the high adaptability of the candidate, which is extremely important in the business world.

Willingness to travel

If you are seeking a candidate for a position that requires travelling, look for traits of willingness to travel. Do not underestimate this issue. There is a common automatic assumption that everybody is willing to travel, but many people do not like travelling and prefer to stay in one place. This might cause problems in the future, which is why it is necessary to determine the candidate's attitude towards travelling.

Targeted, long-term personal development

Salespeople must work on their personal development and be willing to learn new things. Seek a candidate who shows signs of long-term, systemic personal development. Beware of a candidate who shows no willingness to work on themselves and develop their skills.

 

-mm-

  Jak poznáte vhodného kandidáta na obchodní pozici

  Snažíte se zaplnit pozici obchodního zástupce nebo account managera ve vaší společnosti? Chcete vybrat toho nejvhodnějšího kandidáta a přemýšlíte nad tím, podle jakých ukazatelů takového kandidáta vybrat, zvláště pokud se vám hlásí kandidáti, kteří například nemají ještě žádné pracovní zkušenosti v prodeji? Zde je několik signálů, které vám pomohou odhadnout, že by dotyčný uchazeč vhodným kandidátem pro obchodní pozici.

  Vysoká emoční inteligence

  Jak uvádí Harvard Business Review, dobrý obchodník musí umět velmi dobře pracovat s emocemi. A to jak s těmi klienta, tak hlavně také s těmi svými. Kvalitní kandidát na obchodní pozici zná svoje emoce, umí se ovládat, umí si dodat motivaci ve vhodných chvílích a umí se uklidnit, když je nervózní. Stejně tak ale dovede dobře číst emoce svého protějšku, naladit se na jeho vlnu a působit na emoční vnímání lidí, se kterými mluví.

  Různorodost pracovních zkušeností

  Říká se, že dobrý prodejce dovede prodat cokoliv. To sebou mimo jiné nese i nutnost být schopný vyznat se v řadě oborů, vstřebat hodně detailů a bavit se víceméně s kýmkoliv o čemkoliv. A z toho jasně vyplývá, že dobří obchodníci mnohdy dělají celou řadu různých zdánlivě nesouvisejících zaměstnání. Různorodost pracovních zkušeností tak často odhaluje vysokou schopnost adaptability kandidáta, která je v obchodním světě extrémně důležitá.

  Ochota cestovat

  Pokud hledáte kandidáta na pozici, která vyžaduje cestování, hledejte u kandidáta známky ochoty cestovat. Nepodceňujte tuto otázku. Řada lidí považuje za automatické, že lidé jsou ochotni cestovat, ale mnozí lidé neradi někam cestují a preferují setrvávat na jednom místě. Toto by mohlo do budoucna dělat problémy a proto je potřeba se důkladně ujistit, jak na tom daný kandidát s cestováním je.

  Cílený a dlouhodobý osobní rozvoj

  Obchodníci musí přemýšlet nad osobním rozvojem a musí být ochotni se neustále učit nové věci. Hledejte tedy kandidáta, u kterého je patrná snaha o dlouhodobý, systematický osobní rozvoj. Jestliže kandidát nejeví žádnou ochotu na sobě dále pracovat a rozvíjet své schopnosti, mějte se určitě na pozoru.

   

  -mm-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review