How to improve your employee refererral program

Jak zlepšit program zaměstnaneckých referencí

You have implemented a reward program for your employees for recommending candidates for the vacant position in your company.  You know that, in addition to saving costs, these programs improve employee morale and retention as well as improving  the quality of newly hired people. However, only a few employees are taking part in your program and you want to know why. Four answers to this question were posted on the Design on Talent website.

Poor communication

Employees often do not know about the program to recommend new employees or the  reward for doing so. Your mission is to spread awareness about your program via multiple communication channels.

Unnecessary obstacles

Employees often do not participate because the process is too difficult.  Its no wonder', if you require them to fill in endless forms. Another unnecessary obstacle is limiting the group of employees who can recommend someone. Why not involve everyone?

Poor management

You need a clear process of thanking and rewarding your employees for their referrals, even if the candidates they recommend were not hired. The more you automate the process the better.

Inability to measure results

Focus on the departments and the types of positions which have shown the best results from recommendations. Regularly analyze performance indicators and the promotion of the referred employees. In addition, measure the satisfaction of employees who recommended new people with the rewards offered and the whole process.

-kk-

  Jak zlepšit program zaměstnaneckých referencí

  Zavedli jste program odměňování zaměstnanců za doporučování kandidátů na volné pracovní pozice, protože si uvědomujete, že kromě úspor nákladů tyto programy posilují morálku a retenci zaměstnanců a také kvalitu nově přijímaných lidí. Do vašeho programu se však zapojuje jen málo lidí a vy chcete vědět proč. Čtyři odpovědi na tuto otázku zveřejnil server Design on Talent.

  Špatná komunikace

  Často se stává, že zaměstnanci o možnosti doporučit nové zaměstnance a získat za to odměnu ani nevědí. Vaším úkolem je šířit povědomí o tomto programu prostřednictvím více komunikačních kanálů.

  Zbytečné překážky

  Zaměstnanci se často nezapojují pro to, že je to pro ně příliš náročný proces. Pokud po nich vyžadujete vyplňování sáhodlouhých lejster, není se ani čemu divit. Zbytečnou překážkou je také určování, jaký zaměstnanec smí někoho doporučit. Proč by se nemohli zapojit všichni?

  Špatné řízení

  Potřebujete jasný proces poděkování a odměňování zaměstnanců za reference i v případě, že jimi doporučení kandidáti nakonec nebudou vybráni. Čím více jej zautomatizujete, tím lépe.

  Neschopnost měřit výsledky

  Zaměřte se na to, v kterých částech firmy a u kterých typů pozic jsou doporučení nejvýhodnější. Pravidelně měřte výkonnostní ukazatele a kariérní postup zaměstnanců získaných díky doporučení. Dále měřte spokojenost zaměstnanců, kteří doporučují nováčky, s nabízenými odměnami a celým procesem.

  -kk-

  Zdroj: Designs on Talent - HR Development Blog - HR blog na stránkách americké poradenské společnosti Designs on Talent