Jak zlepšit program zaměstnaneckých referencí

Ilustrační snímek

Zavedli jste program odměňování zaměstnanců za doporučování kandidátů na volné pracovní pozice, protože si uvědomujete, že kromě úspor nákladů tyto programy posilují morálku a retenci zaměstnanců a také kvalitu nově přijímaných lidí. Do vašeho programu se však zapojuje jen málo lidí a vy chcete vědět proč. Čtyři odpovědi na tuto otázku zveřejnil server Design on Talent.

Špatná komunikace

Často se stává, že zaměstnanci o možnosti doporučit nové zaměstnance a získat za to odměnu ani nevědí. Vaším úkolem je šířit povědomí o tomto programu prostřednictvím více komunikačních kanálů.

Zbytečné překážky

Zaměstnanci se často nezapojují pro to, že je to pro ně příliš náročný proces. Pokud po nich vyžadujete vyplňování sáhodlouhých lejster, není se ani čemu divit. Zbytečnou překážkou je také určování, jaký zaměstnanec smí někoho doporučit. Proč by se nemohli zapojit všichni?

Špatné řízení

Potřebujete jasný proces poděkování a odměňování zaměstnanců za reference i v případě, že jimi doporučení kandidáti nakonec nebudou vybráni. Čím více jej zautomatizujete, tím lépe.

Neschopnost měřit výsledky

Zaměřte se na to, v kterých částech firmy a u kterých typů pozic jsou doporučení nejvýhodnější. Pravidelně měřte výkonnostní ukazatele a kariérní postup zaměstnanců získaných díky doporučení. Dále měřte spokojenost zaměstnanců, kteří doporučují nováčky, s nabízenými odměnami a celým procesem.

-kk-

Zdroj: Designs on Talent - HR Development Blog - HR blog na stránkách americké poradenské společnosti Designs on Talent
Zobrazit přehled článků ze zdroje Designs on Talent - HR Development Blog