A shortage of high-quality candidates: how can your company deal with this issue?

Kvalitních pracovníků je málo. Jak se s tímto problémem můžete jako firma vypořádat?

Despite all the economic crises, debt or high inflation in the last year or two, one thing is still true in the Czech Republic: it maintains a record low level of unemployment. However, this also poses a problem for many companies: they cannot find quality workers. How can you deal with this problem as a company? Here are some tips.

Train new employees internally

Forbes suggests one way to acquire quality workers is not to focus on recruiting people from outside, but on training current employees. So-called "reskilling", whereby a company enables an employee to become educated in a specific area and then take on a new role within the company, can help you attract quality, motivated workers who also already know the inner workings of the company.

Offer attractive benefits

Are you unable to outbid competitors and offer higher financial rewards? Then consider whether you could offer less financially demanding but still attractive benefits. This could include training opportunities, flexible working hours, home office options or unlimited holidays.

Offer alternative forms of employment

Consider whether you offer a wide enough range of contracts. Remember that as well as full-time contracts, there exist seasonal job contracts, part-time contracts, or work on the basis of a business licence. There are many high-quality workers who, for various reasons, prefer such alternatives to the standard full-time contract.

Reconsider requirements for candidates

Have you considered whether your requirements for candidates are outdated? For example, do you still require a university degree for roles where this is not really necessary? Or knowledge of several languages, even if the worker in that role can actually manage with just speaking English? Reevaluate your requirements and try to reduce your hiring criteria, as you may be unnecessarily discouraging talented candidates.

Find ways to retain more staff

This tip is essential. The best way to avoid a staff shortage is to retain current employees. Remember: it costs significantly less to retain a worker than find a new one. Seek ways to increase the loyalty and satisfaction of current workers and thus keep them at your company longer.

 

-mm-

  Kvalitních pracovníků je málo. Jak se s tímto problémem můžete jako firma vypořádat?

  I přes veškeré ekonomické krize, zadlužování nebo vysokou inflaci v posledním roce či dvou stále v tuzemsku platí jedna věc – Česká republika si udržuje rekordně nízkou nezaměstnanost. To mimo jiné ale znamená i častý problém pro řadu firem, které nemohou najít kvalitní pracovníky. Jak se můžete s tímto problémem coby firma vypořádat? Přinášíme vám několik tipů.

  Vyškolte si nové pracovníky interně

  Forbes radí, že jedním ze způsobů, jak získat kvalitní pracovníky, je nesoustředit se na nábor lidí „z venku”, ale na školení současných zaměstnanců. Takzvaný „re-skilling“, při kterém firma zaměstnanci umožní se vzdělat v určité oblasti a následně přijmout ve firmě novou roli, vám může pomoci získat kvalitní a motivované pracovníky, kteří navíc už znají interní fungování společnosti.

  Nabídněte atraktivní benefity

  Že nejste schopni přeplatit vaši konkurenci a nemůžete nabídnout vyšší finanční ohodnocení? Tak se zamyslete nad tím, jestli byste nemohli nabídnou ne tolik finančně náročné, ale přesto atraktivní benefity. Může jít například o možnost vzdělávání, o klouzavou pracovní dobu, možnost home office nebo neomezenou dovolenou.

  Nabízejte alternativní formy úvazku

  Zvažte, jestli nabízíte dostatečně širokou škálu úvazku. Nezapomínejte, že kromě hlavního pracovního poměru existují ještě DPČ, DPP, spolupráce na živnostenský list nebo zkrácené úvazky. Existuje totiž řada vysoce kvalitních pracovníků, kteří ale z různých důvodů preferují tyto alternativní formy úvazku oproti standardnímu HPP.

  Přehodnoťte požadavky, které na kandidáty máte

  Nenapadlo vás, zda nejsou vaše požadavky na kandidáty už zastaralé? Máte třeba stále požadavek na vysokoškolské vzdělání u pozic, kde to reálně není nutné? Nebo vyžadujete znalosti několika jazyků, i když se už na dané pozici kandidát domluví klidně i jenom anglicky? Přehodnoťte své požadavky a zkuste zmírnit kritéria pro přijetí – možná totiž zbytečně odrazujete talentované kandidáty.

  Najděte způsob, jak si více pracovníků udržet

  Tento tip nesmí chybět. Nejlepší způsob, jak nemít nouzi o pracovníky, je udržet si ty stávající. Nezapomínejte, že udržet si pracovníka stojí podstatně méně, než najít nového. Zkuste najít způsob, jak zvýšit loajalitu a spokojenost stávajících pracovníků a jak si je déle udržet ve vaší firmě.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com