Some tips on organising a new employee's first day

Několik tipů, jak zorganizovat první pracovní den nového zaměstnance

The first day a new employee onboards your company, in addition to the many administrative tasks to be performed, you also need to ensure the newcomer becomes familiar with their working environment and colleagues. This article will describe what their first day should look like. The focus here is only on informal matters and omits such things as signing a contract or dealing with tax forms.

Preparation for the first day

As Forbes states, before the new employee arrives, you need to make sure of the following:

 • The worker has all office supplies, telephone and computer available
 • All network connections, accesses and accounts are ready
 • A staff welcome package is ready (if available)

First impressions and arrival of the new employee

First impressions are the most important ones, so it is essential the very first impression you as a company make on the employee is top notch. Ensure the following:

 • Someone is waiting for the employee at the door; this person will take them through the entire premises and introduce them to all team members.
 • On the first day, the newcomer should go out for lunch with the team to get to know them outside the working environment.
 • The new employee is also introduced to other staff, or receives a welcoming e-mail.

What should the first day look like?

The rest of the day should be friendly and informative, but not overwhelming. It might contain the following elements:

 • The worker should be assigned a "buddy", someone who will be their support and advisor in the everyday work of the company  and whom the employee can ask about anything at any time.
 • You might organise informal ice-breakers, for example simple games or quizzes.
 • Give the employee an exact schedule for the following days so they know what to expect.
 • Let the employee do the rounds at your company to learn about everything your company does.

 

-mm-

  Několik tipů, jak zorganizovat první pracovní den nového zaměstnance

  První den, kdy nový pracovník nastoupí do nového zaměstnání, je potřeba zařídit nejenom spoustu formalit, ale daného pracovníka i seznámit s pracovním prostředí a jeho novými kolegy. V tomto článku si ukážeme, co vše je potřeba pracovníkovi zajistit během prvního dne jeho nástupu do práce a jak by tento den měl vypadat. Zaměříme se pouze na neformální náležitosti a věci jako podpis smlouvy nebo řešení daňových formulářů pro tentokrát vynecháme.

  Příprava na první den

  Jak uvádí Forbes, ještě před nástupem nového zaměstnance je potřeba se ujistit o následujících skutečnostech:

  • Pracovník má k dispozici všechny kancelářské potřeby, telefon a počítač
  • Jsou připravena všechna síťová připojení, přístupy a účty
  • Je připraven (pokud je k dispozici) uvítací balíček pro zaměstnance

  První dojmy a příchod nováčka

  První dojmy jsou ty nejdůležitější, a proto je nutné, aby i ten první dojem, který uděláte jako firma na zaměstnance, byl ten nejlepší. Ujistěte se, že:

  • Na zaměstnance někdo konkrétní čeká u dveří, provede jej celou firmou a seznámí se všemi jednotlivými členy týmu.
  • Pracovník by měl první den jít na oběd se svým týmem a seznámit se tak i mimo pracovní prostředí.
  • Nový zaměstnanec je seznámen i s ostatními pracovníky, případně se rozešle e-mail s uvítáním nového zaměstnance.

  Jak by měl první den vypadat?

  Zbytek dne by měl být přátelský, informativní, ale ne zcela zahlcující. Může obsahovat následující elementy:

  • Pracovník by měl dostat „buddyho“, tedy člověka, který je určený jako jeho opora a poradce v každodenních otázkách práce ve vaší firmě, a kterého se nový zaměstnanec může kdykoliv na cokoliv zeptat.
  • Můžete udělat neformální poznávání s ostatními, například pomocí jednoduchých her nebo kvízů.
  • Seznamte pracovníka s přesným rozvrhem na další dny, aby věděl, co ho čeká.
  • Nechte jej absolvovat „kolečko“ po vaší firmě, v rámci kterého se seznámi se všemi složkami práce vaší společnosti.

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com