Do not underestimate preparation for recruitment

Nepodceňujte přípravu na nábor zaměstnanců

Successful recruitment requires careful preparation not only on the part of  job seekers, but also on the part of recruiters. No matter what positions you are hiring for, you can always lose the best talent if you make a bad impression. What recruiting mistakes to avoid?  Start with really thorough preparation. The candidate, invited for the interview, should not spend the first minutes of the meeting looking at you reading his CV for the first time. Also, make sure that you are knowledgeable about the position you are filling. How else can you expect to decide who is the best fit?

More practical tips were published on business2community.com.

Do not complain

If you complain or speak rudely to the candidates, they will feel that this is the way  people in your company speak every day.

Take your time

The candidates have scheduled their time to meet with you and you should do the same. Do not hold interviews where you can spend only five minutes, while acting nervous about missing something else.

Do not confuse interviews with monologues

A recruiter should not use most of the time during an interview talking and he should definitely not talk about himself. Candidates must get enough time to talk about themselves and ask about the company.

Make notes

Especially when performing more than one interview, you should not only rely on your memory. Moreover, it would seem strange to the candidates if you do not write anything down. They can perceive it as a lack of interest on you part.

Avoid an overly complex process

Candidates are usually prepared for several rounds of interviews. So consider carefully when you really need to put them through a series of personality or knowledge tests. Think about when during the interview process you should contact them by phone to ask them to take tests.

-kk-

  Nepodceňujte přípravu na nábor zaměstnanců

  Úspěšný nábor zaměstnanců vyžaduje důkladnou přípravu nejen na straně uchazečů o práci, ale i na straně náborářů. Ať už se totiž chystáte přijímat nové lidi na jakékoli pozice, vždy se můžete připravit o nejlepší talenty, když na ně uděláte špatný dojem. Jakých chyb se tedy vyvarovat?Začněte tím, že se opravdu dobře připravíte. Uchazeč, kterého si pozvete na pohovor, by neměl strávit první minuty jednání s vámi tím, že se budete dívat, jak si teprve čtete jeho životopis. Ujistěte se také, že dobře znáte obsazovanou pozici Jak jinak chcete rozhodovat o tom, kdo se na ni hodí?

  Další praktické rady zveřejnil server business2community.com.

  Nestěžujte si

  Když si budete stěžovat nebo mluvit hrubě, uchazeči získají dojem, že se tak u vás ve firmě běžně mluví.

  Udělejte si dostatek času

  Uchazeči si udělali čas na vás a vy byste se měli chovat stejně. Nepořádejte pohovory, na kterých se budete moci zdržet jen pět minut a ještě budete nervózní, že vám uniká něco jiného.

  Nepleťte si pohovor s monologem

  Náborář by neměl mluvit většinu času a už vůbec ne o sobě. Uchazeč musí dostat prostor, aby mluvil o sobě a ptal se na firmu.

  Dělejte si poznámky

  Zvláště pokud děláte více pohovorů najednou, nemůžete spoléhat jen na svou paměť. Uchazečům navíc bude divné, že si nic nepíšete a mohou to chápat jako nezájem.

  Vyvarujte se příliš složitého procesu

  Uchazeči jsou většinou připraveni na několik kol pohovorů. Zvažte však, zda je nutné nechávat je procházet sérií osobnostních testů, než jim vůbec zatelefonujete, že jste ochotni uvažovat o tom, aby přišli na vědomostní testy.

  -kk-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele