Do you only get applications from low-quality candidates? Six tips on what to do

Ozývají se vám jenom nekvalitní kandidáti? Šest rad co s tím

Do you shake your head when reading the CVs you receive? Do applications come only from low-quality candidates who do not meet your requirements, so you are wondering how to attract truly high-quality staff? Are you unsuccessful in finding good employees, no matter what you do? Here are six pieces of advice on how to recruit the best possible employees for your company.

Use your current employees

As Forbes states, your current employees are the best source of recommendations for new potential workers. Motivate them to give you referrals by, for example, offering them a financial reward when they successfully recommend a new employee.

Do not make the application process too difficult

Forget long questionnaires and exorbitant requests. Make it as easy as possible for candidates to go through the entire application process.

Find out whether you might have bad references as an employer

There are several relatively active websites where employees and former workers share their work experience with different companies. Try to find out what is written about you and possibly react to negative comments about your company.

Be frank about the money you are offering

Too many employers try to be vague about wages and salaries, and inflate what is on offer. Be honest and tell candidates exactly what they want to know, namely how much money they will be earning.

Be unique

Engage with potential employees in an original way but without being eccentric. Be different from your competition and offer something extra.

Consider cooperating with educational institutions

Educational institutions, such as schools, universities or retraining centres, are an excellent way to reach new, innovative workers.

 

-mm-

  Ozývají se vám jenom nekvalitní kandidáti? Šest rad co s tím

  Kroutíte hlavou nad všemi životopisy, které vám chodí? Ozývají se vám pouze nekvalitní kandidáti, kteří nesplňují vaše požadavky, a vy si lámete hlavu, jak zaujmout skutečně kvalitní pracovníky? Ať děláte, co děláte, nedaří se vám najít takové zaměstnance, které byste si představovali? Představíme vám šest rad, jak získat ty nejlepší možné pracovníky do vaší firmy.

  Využijte současné pracovníky

  Jak uvádí Forbes, vaši současní zaměstnanci jsou nejlepším zdrojem doporučení na nové potenciální pracovníky. Motivujte je k doporučování například tím, že jim nabídnete finanční kompenzaci ve chvíli, kdy vám někoho úspěšně doporučí.

  Dejte pozor, aby nebyl aplikační proces příliš složitý

  Zapomeňte na dlouhé dotazníky a přemrštěné požadavky. Celý přihlašovací proces kandidátům co nejvíce ulehčete.

  Zjistěte, jestli o vás jako o zaměstnavateli nekolují negativní informace

  V dnešní době existuje několik poměrně aktivních serverů, kde zaměstnanci a bývalí pracovníci navzájem sdílí své zkušenosti s prací pro různé firmy. Snažte se zjistit, co se píše o vás, a případně nějakým způsobem reagujte na negativní komentáře směrem k vaší straně.

  Buďte otevření ohledně peněz, které nabízíte

  Příliš mnoho zaměstnavatelů se snaží nějakým způsobem mlžit o mzdách a nafukovat to, co nabízí. Buďte upřímní a řekněte kandidátům přesně to, co chtějí slyšet, tedy kolik budou přesně dostávat peněz.

  Buďte unikátní

  Zaujměte potenciální zaměstnance nějakým originálním, ale ne výstředním prvkem. Odlište se od vaší konkurence a nabízejte i něco extra.

  Zvažte spolupráci se vzdělávacími institucemi

  Vzdělávací instituce, jako jsou školy, univerzity nebo rekvalifikační centra, jsou skvělým způsobem, jak se dostat k novým, nadějným pracovníkům.

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com