Why and how to look for a cultural fit

Proč a jak hledat někoho, kdo zapadne do firemní kultury?

If you take company culture seriously, then you should seek hires that fit in it. Don’t risk productivity and communication issues.

It can be hard when you hire someone who doesn’t fit in. If a manager believes that an open office and collaborative team projects foster creativity and progress, he'll find it rather difficult to keep going when there are genuine introverts in his team.

On the other hand, it can be really frustrating for an ambitious worker if he or she gets stuck in a company where there's no opportunity to develop or grow. This kind of environment will definitely drain the worker’s energy.

What does cultural fit mean?

It's about beliefs and behaviors, and the employee should be aligned with the employer. Company culture and values should always be similar to those of the people who get hired.

Employers simply shouldn’t take a chance on someone who won't be able to cooperate with the current team. If there's not a willingness to accept common goals or the company's mission, the decision to hire such a candidate will turn out to be very damaging.

While it's possible to teach people how to do a job, getting them to love the way your team operates is another story. A new colleague can be a disaster for the rest of the team – and its productivity, warns an article on the businessnewsdaily.com website.

How can companies find a fit?

So when you describe a vacancy, emphasize some of the qualities you need in a new colleague. Perhaps you need an innovative, entrepreneurial or customer-centric person.

Try to reflect your company culture as strongly you can. Also, anyone who takes part in the interviews needs to be well aware of what you company's culture is like – or wants to be like.

Walk your candidate around the office and set up a meeting with key team members. Then ask what the candidate was thinking as he or she observed real work at the office.

If the answer is rather specific, it's a good sign. Also the candidate's previous experience can indicate what they care about.

-jk-

  Proč a jak hledat někoho, kdo zapadne do firemní kultury?

  Pokud berete svou firemní kulturu vážně, potom byste měli hledat kandidáty, kteří se do ní hodí. Neriskujte, že klesne produktivita a bude docházet k potížím v komunikaci.

  Když přijmete do týmu někoho, kdo nezapadne, je zaděláno na problémy. Pokud například manažer věří, že open office a společné týmové projekty jsou to, co posiluje kreativitu a postup vpřed, bude pro něj velmi těžké udržet tempo, když jeho tým bude složen ze skutečných introvertů.

  Na opačné straně je zase pro ambiciózního zaměstnance velmi těžké a frustrující setrvávat ve firmě, která nenabízí prostor k rozvoji a růstu. Takové prostředí z něj zcela jistě vysaje všechnu energii.

  Co znamená kulturně zapadnout?

  Jde o to, čemu lidé věří a jak se chovají. To, čemu věří zaměstnanec, by mělo být v souladu s tím, čemu věří zaměstnavatel. Firemní kultura a hodnoty by vždy měly být podobné těm, které mají nově přijatí kolegové.

  Zaměstnavatelé by neměli připustit, aby se do týmu dostal někdo, kdo nebude schopen kooperovat s ostatními kolegy. Pokud dotyčný prostě nedokazuje, že chce přijmout za své společné cíle nebo misi společnosti, může se nábor takového kandidáta ukázat jako velice škodlivý krok.

  Člověka můžete naučit, jak dělat danou práci, ale přimět někoho, aby začal milovat to, jakým způsobem v týme fungujete, je úplně o něčem jiném. Nový kolega tak může být pro zbytek týmu skutečnou pohromou – a samozřejmě i pro výkonnost týmu, varuje článek na webu businessnewsdaily.com.

  Jak najít toho pravého?

  Když popisujete nové pracovní místo, zdůrazněte kvality, které nový kolega bude potřebovat. Možná potřebujete někoho inovativního, podnikavého nebo někoho, kdo je zaměřen na zákazníky.

  Pokuste se při popisu co nejlépe vystihnout kulturu vaší firmy. Každý, kdo se bude účastnit pohovorů, by také měl mít jasnou představu o tom, jakou kulturu vaše firma má – nebo o jakou usiluje.

  Kandidáta proveďte po kancelářích za běžného provozu a seznamte s klíčovými členy týmu. Poté se jej zeptejte, jak na něj působilo to, co za reálného provozu v kanceláři viděl.

  Pokud vám dá celkem jasnou a hlavně specifickou odpověď, je to dobré znamení. Mnohé vám také napoví jeho předchozí zkušenosti – ty naznačí, na čem danému uchazeči skutečně záleží.

  -jk-

  Zdroj: Business News Daily - průvodce světem podnikání především pro začínající podnikatele

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace